Zaloguj się

Karkonoski Park Narodowy

Utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959r. (Dz. U. Nr 17, poz. 90 z późń. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie jeleniogórskim – obecnie województwie dolnośląskim.
Powierzchnia 5578,56 ha, z czego 1710 ha objęto ochroną ścisłą.
Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 11.265,00 ha.
Zespoły leśne zajmują powierzchnię 3766 ha. Reszta to tereny powyżej górnej granicy lasu.

Park obejmuje najwyższe, graniczne partie Karkonoszy, od Mumlawskiego Wierchu na zachodzie do przełęczy Okraj na wschodzie oraz dwie enklawy: okolice wodospadu Szklarki i górę Chojnik. Obszary Karkonoskiego Parku Narodowego są najwyższą partią Sudetów z głównymi szczytami Śnieżką (1602 m n.p.m.), Wielkim Szyszakiem (1508 m n.p.m.) i Szczernicą (1361 m n.p.m.).
Na jego obszarze występują charakterystyczne formy rzeźby: skałki ostańcowe, (Słonecznik, Końskie Łby, Pielgrzymy, Paciorki, Trzy Świnki), skalne (Śnieżne Kotły, Kotły z Małym i Wielkim Stawem), gołoborza oraz płaskie zrównania z torfowiskami. Znaczne spadki terenu i uskoki skalne sprzyjają powstawaniu wodospadów. Do największych należą Wodospady Łomniczki (300-metrowy ciąg kaskad potoku Łomniczka), Wodospoad Szklarski (13 m wysokości) i największy w polskich Karkonoszach – Wodospad Kamieńczyka (27 m wysokości).W 1992r. Park wraz z częścią czeską uznany został przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery Karkonoszy – łączna powierzchnia 60.000 ha.
Na uwagę turystów zasługuje góra Chojnik z zamkiem na szczycie, mieszczącym schronisko PTTK, kaplica Świętego Wawrzyńca na Śnieżce, Samotnia – schronisko nad Małym Stawem. Na terenie Parku znajduje się 12 schronisk i obiektów noclegowych. Przez cały rok czynne są wyciągi krzesełkowe na Kopę i Szrenicę oraz czynne w okresie zimowym wyciągi narciarskie. Na obszarze Parku wytyczono także 200 km szlaków turystycznych.
U podnóża góry Chojnik w Sobieszowie znajduje się niewielkie muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego i dyrekcja.

Karkonosze – najwyższa grupa górska położona na granicy z Czechami. Powierzchnia 617 kwadratowych, z czego 177 kwadratowych w Polsce. Tworzy je zbudowany z granitów, zwarty wał górski o długości 36 km. Ponad zrównaną powierzchnią grzbietu (1350 -1450 m n.p.m.) wznoszą się twardzielcowe wzniesienia, będące kulminacją pasma: Śnieżka (1602 m n.p.m.) oraz Wielki Szyszak (1509 m n.p.m.).
Karkonosze po stronie czeskiej są większe i mają bardziej rozbudowany system grzbietów.
Stoki masywu rozcięte są kotłami lodowcowymi, w ich dnach występują jeziora. Miejscami na stokach przebijają się skałki o fantastycznych kształtach.
Występuje tu klimat górski z wyraźnie zaznaczającą się piętrowością środowiska – las dochodzi do wysokości 1250 m n.p.m. – kosodrzewina do 1500 m n.p.m. Powyżej występuje piętro alpejskie. Ważniejsze miejscowości:

? w Polsce: Szklarska Poręba, Karpacz
? w Czechach: Harrachov

Wody
Wzdłuż grzbietu Karkonoszy przebiega europejski dział wodny, rozgraniczający zlewisko Morza Północnego (dorzecze Łaby) i Bałtyku (dorzecze Odry). Wiele z karkonoskich potoków spływa wodospadami z pionowych urwisk kotłów polodowcowych i progów skalnych. Najdłuższy (300 m) ciąg kaskad w polskich Karkonoszach tworzy Łomniczka spływająca do Kotła Łomniczki.
Roślinność
Karkonoski PN posiada dobrze wykształcone piętra roślinne: piętro pogórza (do 500 m n.p.m.), piętro regla dolnego (do 1000 m n.p.m.), piętro regla górnego (do 1250 m n.p.m.), piętro subalpejskie (do 1450 m n.p.m.) i piętro alpejskie (powyżej 1450 m n.p.m). Lasami charakterystycznymi dla piętra regla dolnego są buczyny: kwaśna buczyna górska i żyzna buczyna sudecka. Kwaśna buczyna górska występuje na glebach ubogich i kwaśnych. Żyzna buczyna sudecka jest o wiele rzadsza i rośnie na glebach zasobniejszych. W przeszłości buczyny były najbardziej rozpowszechnionymi zbiorowiskami leśnymi Karkonoszy. Obecnie zajmują zaledwie około 5% powierzchni leśnej parku. Regiel górny to ubogie przyrodniczo świerczyny. Piętro subalpejskie jest najbogatszym florystycznie i najbardziej zróżnicowanym pod względem zbiorowisk roślinnych fragmentem Karkonoszy. Dominują w nim zarośla kosodrzewiny. Elementem charakterystycznym dla Karkonoszy jest roślinność źródliskowa i torfowiskowa. W piętrze regla górnego i subalpejskim spotykamy dwa rodzaje torfowisk: torfowiska wiszące, rozwijające się na zboczach w obrębie piętra kosodrzewiny i górnoreglowych borów świerkowych oraz wierzchowinowe torfowiska wysokie powstałe na płaskich powierzchniach zrównań w okolicach Śnieżki i Szrenicy. Piętro alpejskie obejmuje głównie szczyty Śnieżki i Wielkiego Szyszaka. Flora polskich Karkonoszy liczy ok. 650 gatunków roślin naczyniowych, 450 gatunków mszaków i 400 gatunków porostów. O ogromnej wartości flory Parku świadczy występowanie gatunków chronionych (ok. 40 gatunków), a także reliktów i endemitów. Wiele taksonów ma tu jedyne lub jedno z nielicznych stanowisk w kraju. Do endemicznych roślin należą m.in. skalnica bazaltowa Saxifraga moschata subs. basaltica, jako podgatunek skalnicy darniowej, która rośnie w żlebach bazaltowych oraz dzwonek karkonoski.
Zwierzęta
Głównym czynnikiem kształtującym warunki przyrodnicze Karkonoszy były całkowite zlodowacenia gór. Proces ten zdecydował o specyfice współczesnej fauny. Jako relikty okresu zlodowacenia wymienia się 2 gatunki: wirek – Otomesostoma auditivum i ślimak poczwarówka arktyczna Vertigo modesta arctica. W miarę ocieplania się klimatu Karkonosze zasiedlały gatunki borealno – górskie np. ślimak poczwarówka alpejska. W kolejnym etapie wkroczyły gatunki z innych gór Europy, głównie z Alp i Karpat np. wypławek alpejski. Trzon fauny bezkręgowców stanowią jednak gatunki eurytypowe, występujące na dużym obszarze. Spośród kręgowców najliczniejszą grupę stanowią ptaki. Łącznie stwierdzono około 100 gatunków m.in. włochatkę, sóweczkę, cietrzewia, głuszca, drozda obrożnego, płochacza halnego. Awifauna Karkonoszy posiada cechy charakterystyczne dla obszarów górskich tzn. zaznaczona jest strefowość w rozmieszczeniu gatunków. W reglu dolnym liczba gatunków lęgowych przekracza 50, a w piętrze alpejskim spada poniżej 10. W Karkonoszach występuje około 40 gatunków ssaków, w tym 16 gatunków nietoperzy. Atrakcją Karkonoszy jest muflon introdukowany tu na początku XX w. Na terenie Karkonoszy stwierdzono także 4 gatunki ryb, 6 gatunków płazów, 5 gatunków gadów.

Lasy Karkonoskiego Parku Narodowego narażone są na stałe niekorzystne oddziaływanie kompleksu czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych. Czynniki wywołujące istniejące i przewidywane zagrożenia lasów na omawianym obszarze można umownie podzielić na dwie grupy: a) czynniki, których negatywny wpływ można ograniczyć przez zabiegi ochronne. Do tej grupy można zaliczyć między innymi konsekwencje niewłaściwej gospodarki leśnej w przeszłości, polegające na uproszczeniu budowy i składu gatunkowego, zwłaszcza lasów dolnoreglowych, zagrożenia powodowane przez owady i grzyby patogeniczne, szkody powodowane przez ssaki roślinożerne, a także wywoływane przez masowy ruch turystyczny. W tej grupie mieszczą się także stale obecne w górach niekorzystne czynniki abiotyczne – wiatr, nadmierne opady itp. b) czynniki, których negatywny wpływ jest niezależny od sposobu postępowania w lasach Parku i otuliny. Do tej grupy należą przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, skażenie gleb, anomalie klimatyczne, w tym możliwe ocieplenie klimatu. Ostateczne skutki poszczególnych czynników tej grupy nie są do końca poznane, co utrudnia w znacznym stopniu zaplanowanie skutecznego przeciwdziałania. Rocznie Karkonoski Park Narodowy odwiedza ponad 1,5 mln turystów. Infrastruktura turystyczna obejmuje 112 km szlaków, 10 wyciągów i 12 schronisk. Najbardziej atrakcyjną porą wędrówek po Karkonoszach jest okres od połowy maja do połowy października.

Karkonoski Park Narodowy

ul. Chałubińskiego 23;

58-570 Jelenia Góra-Sobieszów
tel.: 075 755 33 48

www: www.kpnmab.pl

email: sekretariat@kpnmab.pl

Źródło opisu: www.kpnmab.pl
Źródło zdjęć: www.kpnmab.pl
Dodane: 2008-05-19 21:55:59 przez Anonim

Lokalizacja

0.0 z 5.0
Ocena ogólna 0.0
 • riNka
  10 stycznia 2013 at 15:25

  Karkonosze, najwyższe pasmo Sudetów, mogą się pochwalić skarbami przyrody i licznymi złożami cennych minerałów (w 1992 r. Karkonoski Park Narodowy znalazł się na światowej liście rezerwatów biosfery UNESCO).
  Okolice Karpacza i Szklarskiej Poręby to raj nie tylko dla narciarzy, ale i dla wędrowców.

  Pomocna recenzja
 • Anonim
  4 grudnia 2009 at 11:07

  😆 lol 😆
  ale napisane
  ale pomogło
  dzienks 🙂

  Pomocna recenzja
 • patryko176
  30 listopada 2009 at 21:14

  dzięki za dodanie miejsca:)

  Pomocna recenzja
 • martuska977
  22 października 2009 at 14:02

  widoki niesamowite- warto zwiedzić

  Pomocna recenzja
 • adami22
  25 września 2009 at 23:37

  piękny park!!! polecam

  Pomocna recenzja
 • HeloPoli
  16 września 2009 at 15:04

  śliczne widoki.

  Pomocna recenzja
 • Angusia
  15 września 2009 at 23:45

  Jak w każdym parku narodowym także i w tym są wyjątkowe miejsca warte odwiedzenia. Widoki są śliczne… Warto uwiecznić je na fotografii. Trudno jest przejść do schroniska (przynajmniej kiedy pada deszcz), ale i tak wrażenia po takim spacerze są niezapomniane.

  Pomocna recenzja
 • iwi
  4 września 2009 at 13:33

  widoki są przepiękne… naprawdę warto zwiedzić Park…

  Pomocna recenzja
 • dyna
  4 września 2009 at 00:21

  przepięknie…:):):):):)

  Pomocna recenzja
 • asia2009
  10 maja 2009 at 19:41

  To super miejsce te góry, poprostu bomba. Zapaszam do odwiedzenia parku Karkonosze 😆 8)

  Pomocna recenzja
 • Anusi
  17 kwietnia 2009 at 12:02

  yyyyyyyyy o co biega hehe nie wiem :-*

  Pomocna recenzja
 • bolesława
  17 grudnia 2009 at 00:12

  Park naprawdę wspaniały, ale co do tekstu to skopiowane z innej strony ;-(

  Pomocna recenzja
 • Martika
  1 stycznia 2010 at 12:06

  urocze, klimatyczne miejsca zawłaszcza po sezonie gdy cisza i spokój …

  Pomocna recenzja
 • FairyTale
  8 lutego 2010 at 16:41

  Ten P.N. Polecam jak Najbardziej ! Byłam zobaczyłam , jest wiele interesujących miejsc ! Naprawde jest co zobaczyć ciekawego!

  Pomocna recenzja
 • blanka
  29 marca 2012 at 18:21

  dzienki za info pozdro

  Pomocna recenzja
 • majena
  11 maja 2010 at 19:03

  To najpiękniejszy Park w Polsce! 🙂

  Pomocna recenzja
 • jolziom
  11 maja 2010 at 19:01

  Zaj… miejsce 8) polecam

  Pomocna recenzja
 • HeloPoli
  7 maja 2010 at 13:51

  Jejku ale piękne widoki!!!!

  Pomocna recenzja
 • blanka
  6 maja 2010 at 09:19

  Pierwsza trasa do nordic walking została otwarta 2 maja w Jagniątkowie. Ma 4,7 km i jest pierwszą z trzech planowanych w Karkonoskim Parku Narodowym.

  Trasę do nordic walking charakteryzuje przede wszystkim nawierzchnia, musi być szutrowa, czasami z asfaltowymi kawałkami, bez kamieni.

  Pierwsza trasa ma charakter łatwy, różnica wzniesień większej niż 100 m. Można ją pokonać w godzinę. W przyszłości otwarte zostaną trasy dla bardziej wymagających: średnia o długości 7 km i różnicy wzniesień 120 m oraz trudna o długości 7,5 km i różnicy wzniesień 250 m.

  Pomocna recenzja
 • martinez1000
  28 marca 2010 at 21:23

  Super miejsce, warto zwiedzić Karkonoski Park Narodowy, i różne rezerwaty przyrody.

  Pomocna recenzja
 • onager1
  16 marca 2010 at 02:30

  polecam

  Pomocna recenzja
 • niunka618
  24 lutego 2010 at 23:22

  Park warty polecenia, jest co zobaczyć. karkonoski Park Narodowy jest wspaniałym miejscem, zmieniającym się z roku na rok.

  Ps- o ile się nie mylę to wodospad na zdjęciu to Kamieńczyk a nie Szklarka!!!

  Na 100% 🙂

  Pomocna recenzja
 • Rohace
  8 lutego 2010 at 16:56

  Super park jak najbardziej godny zwiedzenia.

  Pomocna recenzja
 • pauleen
  8 lutego 2010 at 16:47

  super

  Pomocna recenzja
 • Anonim
  2 czerwca 2008 at 15:39

  Tam trzeba być bo warto ! piękne nasze góry o każdej porze roku !

  Pomocna recenzja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna