Zaloguj się

Wielkopolski Park Narodowy Atrakcje, Parki

Jeziory, Poznań

Wielkopolski Park Narodowy

Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 114 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie poznańskim – obecnie województwie Wielkopolskim.
Powierzchnia Parku wynosi 7619,82 ha, z czego 221 ha (17%) objęto ochroną ścisłą.
Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 15003,00 ha. Park reprezentuje przyrodę regionu Pojezierza Wielkopolskiego. Położony na Nizinie Wielkopolskiej, 15 km na południe od Poznania. Zajmuje faliste i pagórkowate tereny na Pojezierzu Poznańskim, na lewym brzegu Warty.

Charakteryzuje się typowym krajobrazem polodowcowym, ukształtowanym w okresie 70.000 – 10.000 lat temu – wzgórza morenowe (najwyższe wzniesienie Osowa Góra dochodzi do 132 m n.p.m.), drumliny (małe, eliptyczne pagórki) i ozy (podobne do nasypów kolejowych – powstałe w szczelinach lodowca). Znajduje się tu część najdłuższego w Polsce ozu Bukowo-Mosińskiego o długości 374 km oraz wydmy i rynny (wyżłobione przez lodowiec Gruzdy), Lemy (owalne w zarysie pagórki), liczne głazy narzutowe. Z 12 jeziorami polodowcowymi, m.in.: Budzyńskie, Góreckie (z 2 wyspami), Skrzynka, Kociołek.

Prawie wszystkie jeziora Parku są bogatymi w substancje mineralne jeziorami eutroficznymi. Występują w nich różnorodne zbiorowiska roślin wodnych i bagiennych. Najdalej od brzegu rozwijają się rośliny całkowicie zanurzone, np.: wywłócznik kłosowy, rogatek sztywny, wiele gatunków rdestnic. Bliżej brzegów znajdują się zbiorowiska roślin o liściach pływających, do których zaliczany jest zespół lilii wodnych z grążelem żółtym i grzybieniem białym. Brzegi jezior zajmują szuwary, złożone m.in. z takich gatunków, jak: oczeret jeziorny, pałka wąskolistna i szerokolistna, trzcina pospolita oraz tatarak zwyczajny. Odmienna roślinność występuje nad jeziorem Skrzynka, jedynym w Parku jeziorem dystroficznym (ubogim w składniki mineralne). Skupiają się tutaj zbiorowiska torfowców, które gęstym kożuchem wkraczają na taflę jeziora, powodując jego zarastanie. W parku spotyka się także łąki, z których do najpiękniejszych należą barwne łąki trzęślicowe.

Ten przebogaty zespół form krajobrazu aluwialnego, zebranych na stosunkowo niewielkim obszarze, prof. Adam Wodziczko (pierwszy rzecznik utworzenia na tym terenie parku narodowego), nazwał prawdziwym muzeum form polodowcowych.Przyroda Parku jest zagrożona ze względu na bliskość Poznania i jego przemysłu. Niekorzystny wpływ wywołała też gradacja brudnicy mniszki w latach 1982-84. Ponieważ drzewostany sosnowe rosną głównie na siedliskach lessowych, istnieje konieczność intensywnej przebudowy lasów Parku (co dość mocno jest obecnie realizowane na bazie odnowień naturalnych). Przewiduje się, że do końca wieku sosna przestanie być gatunkiem dominującym. Stopniowo też usuwa się gatunki obce, wprowadzone w XIX i XX w., jak: dąb czerwony, sosna Banksa, sosna wejmutka,
W Parku znajduje się Muzeum Przyrodnicze przy ul. Wczasowej 1 w Puszczykowie oraz placówka naukowa.
Na obszarze Parku 34 drzewa oraz 1 głaz narzutowy (Głaz Leśników) objęto ochroną jako pomniki przyrody.
W Parku wyznaczono 5 szlaków turystycznych o łącznej długości 81 km.

Wielkopolska – kraina historyczna w zachodniej i środkowej Polsce, położona głównie w dorzeczu Warty oraz częściowo środkowej Odry i dolnej Wisły.
Pod względem fizycznogeograficznym Wielkopolska obejmuje trzy regiony: na północ Pojezierze Wielkopolskie , na południe Pojezierze Leszczyńskie i Nizinę Wielkopolską oraz południową część Pojezierza Pomorskiego, środkową część Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, wschodnią część Pojezierza Lubuskiego, pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej i Obniżenia Milicko – Głogowskiego.
W IX -X w. obszar ten stanowił terytorium państwa Polan z ośrodkiem w Gnieźnie. Na przełomie XII i XIII w. znany pod nazwą Moior Polonia tj. Wielka Polska.

Roślinność
Na terenie parku stwierdzono występowanie około 1100 gatunków roślin naczyniowych, 200 gatunków mszaków, 150 gatunków porostów, 350 gatunków glonów, 400 gatunków grzybów wyższych. Główny element flory stanowią gatunki eurosyberyjskie, m.in. sosna zwyczajna (jej udział w lasach wynosi 70%), a także liczne rośliny runa leśnego, jak np.: czworolist pospolity czy konwalia dwulistna, oraz gatunki środkowoeuropejskie, np.: dąb szypułkowy, grab pospolity, naparstnica zwyczajna, pięciornik biały. Z roślin północnych wymienić można zimoziół północny – relikt epoki lodowcowej. Wpływy łagodnego, wilgotnego klimatu Europy Zachodniej zaznacza się obecnością gatunków o charakterze atlantyckim: wiciokrzew pomorski, wąkrota zwyczajna, pięciornik płonny. Do roślin związanych z klimatem łagodnym należy również rzadkie drzewo – jarząb brekinia tzw. brzęk. Ubogie gleby bielicowe porastają bory sosnowe i sosnowo-dębowe bory mieszane. Na bogatszych glebach brunatnych rosną m.in. kwaśne dąbrowy, lasy dębowo-grabowe (grądy), a na siedliskach cieplejszych świetliste dąbrowy. Wilgotne i żyzne czarne ziemie w pobliżu jezior i cieków wodnych zajmują łęgi wiązowo-jesionowe, a tereny zabagnione olsy z panującą olszą czarną oraz zarośla z krzewiastych wierzb i kruszyny. Prawie wszystkie jeziora parku należą do bogatych w składniki mineralne tzw. jezior eutroficznych. Występują w nich różnorodne zbiorowiska roślin wodnych i bagiennych. Odmienna roślinność występuje nad jedynym w parku dystroficznym (ubogim w składniki mineralne) jeziorem Skrzynka, gdzie skupiają się zbiorowiska torfowców, które gęstym kożuchem wkraczają na taflę jeziora powodując jego zarastanie.
Zwierzęta
Fauna parku charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych. Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady liczące ponad 3 tysiące gatunków. Lasy obfitują w chrząszcze. Są wśród nich zarówno gatunki chronione (jelonek rogacz, kozioróg dębosz), jak i groźne szkodniki drzew leśnych (m.in. szkodniki sosny – cetyniec większy, cetyniec mniejszy, przypłaszczek granatek oraz drwalnik paskowany). Bogaty jest świat pajęczaków. Z bardziej interesujących gatunków stwierdzono występowanie tygrzyka paskowanego, największego w Polsce przedstawiciela rodziny krzyżykowatych oraz pająka topika – jedynego w kraju gatunku spędzającego całe życie pod wodą. W jeziorach występują liczne okonie, leszcze, liny, szczupaki oraz węgorze. Na obszarze parku występują wszystkie gatunki płazów spotykanych na terenach nizinnych Polski oraz 5 gatunków gadów: gniewosz, zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna. Ptaki w parku reprezentowane są przez ok. 190 gatunków lęgowców i przelotnych. Z rzadko spotykanych wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Z ptaków drapieżnych można zauważyć wśród lasów i łąk kanię czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. Na obszarze parku występuje ponad 40 gatunków ssaków w tym m.in. ryjówki i liczne gatunki nietoperzy.
Kultura materialna i turystyka
Do najcenniejszych zabytków na terenie parku należą: drewniany kościół w Łodzi z XVII w. oraz kościoły w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziewiętnastowieczne dwory. Ciekawym obiektem są też ruiny zamku zbudowanego w 1827 r. przez Tytusa Działyńskiego na wyspie Zamkowej na Jez. Góreckim. Park jest odwiedzany przez ponad milion turystów rocznie. Przez jego teren biegnie pięć znakowanych szlaków turystycznych. Wyznaczono 7 tras wycieczkowych, pozwalających na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych, ale także kulturowych tego terenu. Bogactwo flory i fauny parku przedstawia ekspozycja w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

Wielkopolski Park Narodowy

Jeziory, 62-050 Mosina
tel.: 061 813 22 06, tel./fax.: 061 813 62 99

www: www.wielkopolskipn.pl

email: sekretariat@wielkopolskipn.pl

Źródło opisu: www.wielkopolskipn.pl
Źródło zdjęć: www.wielkopolskipn.pl
Dodane: 2008-05-19 19:42:08 przez Gorroz

Lokalizacja

Komentarze (52)

0.0 z 5.0
Ocena ogólna 0.0
 • Yeero
  24 maja 2010 at 19:03

  ale dlugie nie mogli skrucic 😛
  Rewelacyjny poziom merytoryczny i ortograficzny komentarza 😉

  Pomocna recenzja
 • klaudius xd
  24 maja 2010 at 18:50

  ale dlugie nie mogli skrucic 😛

  Pomocna recenzja
 • ensede
  20 maja 2010 at 05:00

  Po spacerku na łonie natury człowiek zawsze czuje się lepiej

  Pomocna recenzja
 • Gizmi7
  19 maja 2010 at 20:32

  racja, bardzo adne miejsce

  Pomocna recenzja
 • olaf
  19 maja 2010 at 19:48

  bardzo ladnie che tam byc 😆 8) 🙄

  Pomocna recenzja
 • netbielecki
  17 maja 2010 at 19:00

  fajnie jest tam 😀

  Pomocna recenzja
 • hermenegilda15
  8 marca 2010 at 00:49

  Zachwycają mnie takie widoki! Aż chce, się tam być 🙂

  Pomocna recenzja
 • mt56
  6 marca 2010 at 12:36

  warto odwiedzać takie parki

  Pomocna recenzja
 • non
  28 lutego 2010 at 19:11

  Piękne miejsce, warte zwiedzenia…

  Pomocna recenzja
 • czaroadas
  21 lutego 2010 at 19:03

  bardzo ładnie

  Pomocna recenzja
 • keVen
  1 lutego 2010 at 19:12

  Piękne miejsce. Polecam na parogodzinne spacery 😀
  Jest co podziwiać.

  Pomocna recenzja
 • dolarinho
  12 stycznia 2010 at 20:13

  piekne widoki,
  świetne miejsce pieszych wędrówek

  Pomocna recenzja
 • Miesz. Jezior
  12 stycznia 2009 at 10:35

  Zdjęcie 2/6 przedstawia Jezioro Góreckie a nie rzekę Warte. Warta płynie obrzeżem WPN w Puszczykówku i Puszczykowie. A nie przez centrum WPN jakim jest miejscowość Jeziory. Widok byłego Pałacu Artura Greisera, Następnie Siedziby Prewentorium dla dzieci, a 1989 Podstępnie zagarnientego przez Durekcję WPN.

  Pomocna recenzja
 • Malilk
  10 stycznia 2010 at 20:56
  Pomocna recenzja
 • w i r d
  11 grudnia 2009 at 20:02

  Pięknie tam jest warto zwiedzic 🙄

  Pomocna recenzja
 • Miley35
  9 listopada 2009 at 19:40

  Super zdięcia . Warto tam być! Czećś jestem Hannah Montana! 😆 :zzz 🙄 😡 🙂

  Pomocna recenzja
 • adami22
  29 września 2009 at 15:46

  piękny park
  świetny na spacerki!!

  Pomocna recenzja
 • marta_p_16
  22 września 2009 at 16:10

  śliczne widoki

  Pomocna recenzja
 • sol29
  17 września 2009 at 19:05

  thx

  Pomocna recenzja
 • kasia5566
  6 września 2009 at 20:27

  🙂

  Pomocna recenzja
 • iwi
  5 września 2009 at 16:23

  warto pospacerować w parku

  Pomocna recenzja
 • anomim
  16 kwietnia 2009 at 17:19

  😐 😡 😡 😡 😡 ciekawe wiadomosci

  Pomocna recenzja
 • marla999@wp.pl
  25 marca 2009 at 21:13

  Ale super informacje! Myslę, że zrobicie tak o 23 Parkach Narodowych :roll:! Czekam na opisanie !!! 😉 8)

  Pomocna recenzja
 • Miesz.OsowejGóry
  17 lutego 2009 at 09:45

  zgadzam sie z Miesz.Jezior

  Pomocna recenzja
 • Miesz. Jezior
  12 stycznia 2009 at 10:42

  Zdjęcie 4/6 przedstawia Jezioro Góreckie i wyspę zamkową. Zdjęcie wykonane z tak zwanej Dużej plaży, która niestety już nie istnieje, bo WPN zakazał kąpieli w Jeziorze Góreckim. Na owej Plaży rósł nie gdyś piękny i rozłożysty Dąb. Od czasu, gdy WPN przybił na nim tabliczkę „Pomnik Przyrody”, Dąb chyba, na złość WPN-owu Usechł. 😉

  Pomocna recenzja
 • adami2
  10 stycznia 2010 at 20:59

  Kłamałem to nuda! :zzz

  Pomocna recenzja
 • dddd
  5 czerwca 2013 at 15:44

  fajne

  Pomocna recenzja
 • mosz
  16 grudnia 2012 at 19:05

  odczep sie od nich

  Pomocna recenzja
 • @gusi@
  26 czerwca 2012 at 15:25

  Jak się nazywa to jezioro

  Pomocna recenzja
 • Marta111
  19 czerwca 2012 at 22:01

  ja nie wiem o tym parku, bo nie jestem stamtąd a własnie sie tam wybieram

  Pomocna recenzja
 • lolka_1234
  26 marca 2012 at 17:08

  😉
  Naszczęście Ja tego kuć nie muszę ;p Tylko na kartce opisać

  Pomocna recenzja
 • and
  25 marca 2012 at 13:56

  Jesteście pospolitymi burakami. Artykuł jest o Parku Narodowym i jako taki całkowicie na temat. Czego jeszcze chcecie, żeby do wszych pustych głów te informacje same weszły? Nie zmieszczą się!

  Pomocna recenzja
 • nzbsfzhc \m
  1 marca 2012 at 20:04

  😥

  Pomocna recenzja
 • @gusi@
  28 lutego 2012 at 22:43

  Nie ma nawet nic o zwierzętach tylko jakieś ryby i pająki…NUDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY :zzz
  i tylko dwa gatunki chronione roślin.Niema leprzej strony? 😡

  Pomocna recenzja
 • @gusi@
  28 lutego 2012 at 22:42

  :zzz :oops:straszne długi ten opis :zzz
  strasznie głupi ten komentarz ! 😆

  nuda
  głupie!to prawda! 😥 aż mnie paraliżuje 😛

  Pomocna recenzja
 • Kama2264
  24 listopada 2011 at 18:36

  Nie ma nawet nic o zwierzętach tylko jakieś ryby i pająki…NUDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY :zzz

  Pomocna recenzja
 • kamilaD@33
  3 listopada 2011 at 20:52

  :zzz :oops:straszne długi ten opis :zzz
  strasznie głupi ten komentarz ! 😆

  nuda

  Pomocna recenzja
 • homolfan
  11 września 2011 at 13:56

  straszne długi ten opis :zzz
  strasznie głupi ten komentarz ! 😆

  Pomocna recenzja
 • Kosa
  30 maja 2010 at 14:27

  ale dlugie nie mogli skrucic 😛
  Dla ciebie to chyba powinni tu film umieścić…

  Pomocna recenzja
 • zarraka
  22 maja 2011 at 14:52

  pfpfpfpfpfpfpfppfpfpfpfppfpfpfpfppfpfpf :-* kazdy wie o tym parku

  Pomocna recenzja
 • fuk yea
  11 maja 2011 at 20:10

  byłam tam tam jest super 😆

  Pomocna recenzja
 • ema
  9 maja 2011 at 20:35

  :zzz 😳

  Pomocna recenzja
 • mod123409
  4 stycznia 2011 at 18:33

  kaziu patla glupie to

  Pomocna recenzja
 • 4544
  9 grudnia 2010 at 13:20

  :-* zachęcam tam pojechać

  Pomocna recenzja
 • laska
  24 listopada 2010 at 19:09

  😥 😀 😆 :-* 😐 🙁 🙄 byłam tam super widoki pozdro 😉 😡 🙄

  Pomocna recenzja
 • roksana0206
  23 listopada 2010 at 16:48

  jak nazywaja sie szlaki turystyczne w wielkopolskim parku narodowym..? 😮

  Pomocna recenzja
 • kkika2009
  17 listopada 2010 at 13:53

  piekne krajobrazy

  Pomocna recenzja
 • dn88070715293
  23 października 2010 at 02:20

  Pięknie tam jest

  Pomocna recenzja
 • Ala
  15 czerwca 2010 at 19:50

  jest na co popatrzeć zachęcam do pojechania tam

  Pomocna recenzja
 • Ala
  15 czerwca 2010 at 19:49

  piękne miejsca i super zdjEcia

  Pomocna recenzja
 • klaudii
  7 czerwca 2010 at 20:23

  macie coś o pojezierzach

  Pomocna recenzja
 • darth vader
  11 września 2011 at 11:59

  straszne długi ten opis :zzz

  Pomocna recenzja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna