Zaloguj się

Stadnina Koni „Prudnik”

Prawdopodobnie żadna Państwowa Stadnina Koni w powojennej Polsce nie przechodziła takich zmian w profilu hodowlanym w czasie całego swego istnienia jak Stadnina Koni Prudnik. Historia hodowli koni nie rozpoczyna się tutaj od czasów pradawnych, nie mieszkał tu żaden hrabia, który wybudowawszy zamek czy pałac i pragnąc posiadać konie założył hodowlę którejś z jemu ówczesnych ras.

W miejscu, gdzie obecnie hodowane są konie należące do SK Prudnik, w Oddziale Chocim, położnym malowniczo niemal u podnóża Gór Opawskich nie zawsze były konie choć miejsce to było już znane w 1255 roku a jego starosłowiańska nazwa pochodzi od imienia Chocimir (niem. Kozhenn, potem Kotzem).

Chocim zmieniał wielokrotnie właścicieli, aż w końcu w 1388 roku Władysław Opolczyk przekazał wieś razem z wszelkimi dochodami, oprócz kar za zabójstwa i gwałty, miastu Prudnik. Chocimskie zabudowania przeżyły nawet pożar w 1780 roku. Przed długi okres mieścił się tu jeden z folwarków miejskich, a do końca XIX wieku ulubione miejsce wycieczkowe Prudniczan.

W okresie międzywojennym w Chocimiu zamieszkiwał gospodarz niemiecki, którzy utrzymywał tu zwierzęta gospodarskie wszelkiego gatunku, w dzisiejszych stajniach stały jałówki i krowy, a w stajni ogierów czołowych składowano siano i słomę. Również i konie, ale tylko robocze, zamieszkiwały jeden z chocimskich budynków, a ujmując ściślej, ten, w którym obecnie mieści się biuro Zakładu Chocim.

Tak jak Chocim zmieniał swych właścicieli i mieszkańców, tak i różne koncepcje hodowlane powodowały zmiany ras i typów hodowanych tutaj koni. Za oficjalną datę rozpoczęcia hodowli koni w Stadninie Koni Prudnik uważa się rok 1949, jednak nie od samego początku utrzymywano jest w Chocimiu. Otóż w pierwszym okresie działania Stadniny do gospodarstwa Łąka Prudnicka przeniesiono z Janowa Podlaskiego i Prószkowa (k.Opola) ponad 30 importowanych wcześniej z Norwegii klaczy rasy fiording. Wtedy mało znane jeszcze w Polsce fiordingi zyskały wielu zwolenników. Były to konie niezwykle ekonomiczne, mające dobry charakter, chętnie pracujące w zaprzęgu, a wówczas państwowe gospodarstwa potrzebowały tego typu niedrogiej siły pociągowej.

W tym to właśnie okresie podjęto decyzję o stworzeniu w Chocimiu oddziału stadniny. Konie fiordzkie, mimo swych wielu zalet nie przyjęły się w rejonie hodowlanych Śląska i w 1962 konie fiordzkie z SK Prudnik zostały przeniesione do Stadniny Koni Nowielice. Jednak już w 1958 roku sprowadzono w SK Krosnowice (k.Kłodzka) do Prudnika kolejną rasę koni, były to małe, pogrubione, o wysokości ok.145 cm i wadze ok. 550 kg konie rasy mur-insulan. Konie te pochodziły z pogranicza Jugosławii i Węgier i co ciekawe, stanowiły unikalną grupę, gdyż w ich ojczyźnie hodowla tych koni nie była już kontynuowana. Zadaniem SK Prudnik stało się produkowanie materiału hodowlanego dla rejonu hodowlanego w południowych powiatach ówczesnych województw: opolskiego i wrocławskiego.

W tym czasie w Chocimiu, czy raczej Kocymiu, jak wtedy jeszcze nazywano ten ?koński? przysiółek Prudnika, zorganizowano wychowalnię młodzieży. Populacja koni rasy mur-insulan była na tyle nieliczna, że wkrótce poważnym problemem stało się zbyt sile spokrewnienie w ich nielicznej populacji i zaczęto je krzyżować z końmi rasy arden, kopczyk, freiberger, haflinger i gudbrandsdal. W tym okresie działania Stadnina dostarczyła aż 25 ogierów do Państwowych Stad Ogierów.

Był rok 1972, mur-insulany zniknęły z prudnickich stajni a ich miejsce w 1973 roku zajęło początkowo 15 klaczy półkrwi anglo-arabskiej z SK Kurozwęki. Był to zaczątek zupełnie nowego kierunku hodowlanego, który trwa do dziś, hodowli koni wierzchowych.

W kolejnych dwóch latach zakupiono w różnych stadninach jeszcze 41 różnych pod względem feno- i genotypu klaczy. Jednak przeważył wśród nich klacze półkrwi anglo-arabskiej. Koncepcja hodowlana zakładała hodowlę konia o odpowiednim wzroście i modelu bez ograniczeń rodowodowych. Hodowlę koni zlokalizowano w gospodarstwie Lipy i Kocym. Ten profil hodowlany trwał do 1979 roku. W tym okresie używano ogierów niemal wszystkich ras koni wierzchowych, w tym pełnej krwi angielskiej, półkrwi anglo-arabskiej, czystej krwi anglo-arabskiej i wielkopolskiej.

W 1979 roku do Prudnika przeniesiono ze Stubna najcenniejsze 102 klacze wywodzące się z rodów furioso-przedświt. Natomiast klacze dotychczas przebywające w SK Prudnik przekazano do SK Trzebienice, SK Moszna lub wybrakowano. Klacze stubnieńskie w SK Prudnik nie zagrzały długo miejsca. Już w 1983 roku powróciły do stadniny macierzystej, by w końcu znaleźć na stale swój dom w Stadninie Koni Kalników. Jak wartościowym materiałem żeńskim były owe stubnieńskie klacze świadczyć mogą wyniki hodowlane jakie uzyskała Stadnina Prudnik w tamtym okresie. Otóż w 1983 roku 6 ogierów oddanych do ZT otrzymało srebrny medal, a w rok później bardzo liczna, składająca się z 9 ogierów stawka otrzymała medal złoty. Podobnie jak na początku lat 70-tych również i w tym okresie dobór ogierów był bardzo różnorodny.

Dzisiaj w Stadninie Koni Prudnik nadal prowadzona jest hodowla w dwóch działach: małopolskim i polski koń szlachetny półkrwi (sp). Najwyżej ocenionym, również przez statystyków ogierem-reproduktorem w historii Stadniny był holenderski ogier Elvis sp (KWPN), który stanowiąc w Prudniku 2 sezony pozostawił tak utalentowaną stawkę koni sportowych, że dzięki ich sukcesom Elvis przez szereg lat zajmował pierwsze miejsce w Polsce jako reproduktor-ojciec koni startujących w MPMK w skokach. Kilka lat temu użyty przez 3 sezony również kasztanowaty pochodzący także z Holandii ogier Luron sp (KWPN) zdaje się konkurować z Elvisem o palmę pierwszeństwa pod względem wysokiej jakości potomstwa.

Działalność Stadniny Koni Prudnik to nie ogranicza się tylko do hodowli koni, właściwie ten dział stanowi małą część tego produkcji jaką zajmuje się ta firma. W skład Stadniny wchodzą 3 gospodarstwa, w których utrzymywane jest bydło rasy czerwono-biała w ilości ok. 1500 sztuk, w tym aż 700 sztuk krów mlecznych produkuje mleko klasy extra. Na 2.500 ha ziem ornych co roku uprawiany jest rzepak, kukurydza, jęczmień, pszenica, buraki cukrowe oraz owies. Jednak zadaniem naczelnym stadnin od zawsze było dostarczanie ogierów dla Stad Ogierów. Mają na uwadze 33 letnia historię hodowli konia wierzchowego w SK Prudnik, średni stan matek w ilości ok. 40 sztuk to wyhodowanie (bądź odchowanie) przez nią 77 uznanych ogierów należy uznać za wynik bardzo dobry. W tym przez ostatnie 8 lat Stadnina oddała do ZT 25 ogierów w tym tylko 4 nie zostały sprzedane do Stad Ogierów.

Stadnina Koni Prudnik wzorem stadnin, które przodują w hodowli koni sportowych kieruje klacz do treningu sportowego po urodzeniu przez nią przynajmniej jednego źrebięcia. Bardzo dużą wagę przywiązuje się w SK Prudnik do oceny wartości użytkowej klaczy w czym wielką rolę odgrywa działający od 1972 roku Ludowy Klub Jeździecki ?Olimp?. Od początku istnienia w barwach Klubu startowało wielu utalentowanych zawodników.

Klub ?Olimp? Prudnik od kilku lat znów pojawia się na zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Klub ma również za zadanie promować konie wyhodowane w SK Prudnik, kształcić młodych adeptów sztuki jeździeckiej oraz organizować lekcje jazdy konnej. Dużym powodzenie cieszą się przejażdżki bryczką i saniami. Organizowane jazdy rekreacyjne promują jeździectwo oraz są naturalną metodą wyszukiwania talentów jeździeckich. Tylko harmonijne współgranie hodowli i sportu oraz odpowiednia selekcja może dać pozytywne efekty w postaci utalentowanych koni sportowych, ogierów dla Stad i cennych klaczy hodowlanych.

Stadnina Koni w Prudniku posiada bogatą ofertę hodowlaną, produkcyjną, turystyczną i rekreacyjną.
Ludowy Klub Jeździecki OLIMP Prudnik

Oferta

* Konie
* Rekreacja konna
* Domki kempingowe
* Bydło
* Produkcja roślinna

Oferujemy rekreacje konną, lekcje jazd, trening sportowy, wynajem bryczek,
ujezdrzanie koni, treningi sportowe itd…

1. Jazda indywidualna i lekcja (45 min) – 20,- zł
2. Karnet 10 jazd rekreacyjnych – 160,- zł
3. Lonża 1 lekcja (30 min.) – 20,- zł
4. Oprowadzenie na koniu – 5,- zł
5. Wycieczka od 10 osób – (1 osoba) – 5,- zł
6. Jazda w terenie – 35,- zł
7. Bryczka lub kulig okolice do 3 km ? godzina 180,- zł
8. Bryczka na wesela do 3 godz. 600,- zł
za każdą rozpoczętą następna godzinę 100,- zł
9. Ognisko z posiłkiem ? od 1 osoby – 15,- zł
10. Przygotowanie ogniska – 60,- zł
11. Indywidualny trening sportowy – 40,- zł
12. Udostępnienie krytej ujeżdżalni dla koni poza pensjonatowych
od poniedziałku do piątku w godz 8??- 15?? – 1 godzina – 40,- zł
13. Udostępnienie krytej ujeżdżalni dla koni poza pensjonatowych
od poniedziałku do piątku w godz 15??- 19??
oraz soboty i niedziele w godz. 8?? – 15?? – 1 godzina – 60,- zł
14. Udostępnienie krytej ujeżdżalni dla koni poza pensjonatowych
od poniedziałku do piątku w godz 8??- 15?? – 1 godzina (hala na wyłączność) – 100,- zł
15. Udostępnienie krytej ujeżdżalni dla koni poza pensjonatowych
od poniedziałku do piątku w godz 15??- 19?? oraz soboty i niedziele w godz. 8?? – 15??
– 1 godzina (hala na wyłączność) – 150,- zł

Telefony kontaktowe: 512 082 273 – REKREACJA
606 267 430 Pani Ewa Puzio
509 915 388 Chocim
691 540 303 Pani Elżbieta Łapiak
605 569 394 Pan Marek Hołda

Kontakt

STADNINA KONI PRUDNIK Spółka z o.o.
48-200 Prudnik,
ul. Jesionkowa 2
tel/fax: (77) 436 32 06, tel. (77) 436 33 89

skprudnik@interia.pl

Jazdy rekreacyjne: tel. 512 082 273
606 267 430 – Ewa Puzio
691 540 303 – Elżbieta Łapiak

Stadnina Koni „Prudnik” Sp. z o.o.
ul. Jesionkowa 2
48-200 Prudnik
tel./fax: (077) 436-32-06
e-mail:skprudnik@interia.pl

http://www.skprudnik.pl/

Źródło opisu: http://www.skprudnik.pl/
Źródło zdjęć: http://www.skprudnik.pl/
Dodane: 2011-03-29 15:02:33 przez Martika

Lokalizacja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna