Zaloguj się

Stadnina Koni „Pępowo”

Wieś Pępowo, siedziba gminy, położona nad rzeką Dąbrocznią w powiecie gostyńskim, woj. poznańskim zaliczanej do jednej z najlepszych rolniczo gmin w Polsce. Odległość od miasta Leszna Wlkp. Wynosi 50 km, a od Gostynia 18 km. Stacja kolejowa Pępowo odległa od ośrodka ok. 4 km, położona jest przy linii kolejowej Leszno ? Ostrów Wlkp. Pępowo posiada także wielokierunkowe, dogodne połączenia autobusowe.

Obecna siedziba Stadniny ? Pępowo (dawniej Pampowo) przejęła swą nazwę na początku XIX w. od pobliskiej wsi. Poprzednio, miejscowość nazywała się Chociszewice od nazwiska dawnych właścicieli. Pierwsza źródłowa wiadomość na ten temat pochodzi z roki 1424 ? kiedy to władał tą ziemią ? Janusz z Chociszewic. Inna wzmianka o Chociszewicach z 1434 r. zamieszczona jest w dokumencie Króla Władysława Jagiełły o zamknięciu traktatu handlowego prowadzącego przez Bodzewo ? Chociszewice na Śląsk.

W wieku XVI Chociszewice wniosła Anna Siedlecka herbu Odrowąż w wianie Melchiorowi Konarzewskiemu. W tym też czasie określa się już jako nową fortalicję ? miejsce obecnie stojącego palacu. Za fundatora barokowego pałacu uważa się Adama Floriana Konarzewskiego (który również wsławił się fundacją kościoła i zespołu budynków klasztornych Filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem. Pałac wzniesiony pod koniec XVII w. przetrwał w zasadniczym zrębie do dziś. Ostatnim właścicielem Pępowa, do 1945 r. był Gerd Oertzen. W 1945 roku pałac jak i majątek ziemski przeszedł na własność Skarbu Państwa.

W pałacu znalazła pomieszczenie Szkoła Podstawowa (do 1974 r.), Ośrodek Zdrowia (do 1968 r.) oraz siedziba P.Z.Ch.K. Obecnie pałac ? zabytek znajduje się w kapitalnym remoncie.

Gogolewo, wraz z majątkiem Niepart i folwarkami Zygmutnowo, Dębina, Florynki wchodzi obecnie w skład stadniny. Majątek ten należał dawnymi czasy do rodziny Górków i kolejno do Objezierskich z Objezierza, zaś w połowie XVIII wieku do rodziny Kołaczkowskich.

W początkach XIX wieku należało Gogolewo do bankiera Kluga z Berlina, od którego kupił je na licytacji Antoni Czarnecki, krajczy koronny dla swego syna Marcelego. W tym czasie powstaje też pałac w Gogolewie, pierwszy z całego szeregu pałaców wznoszonych przez cały wiek XIX dla zyskującej znaczeniu rodziny Czarneckich.

Wiele danych wskazuje na to, że głównym architektem tego pałacu był sam właściciel ? Marceli Czarnecki. On też jest autorem innej budowli z 1818 roku w Gogolewie ? okazałego browaru ? później spichlerza.

Obecny park zakładany był w latach trzydziestych XIX wieku przez żonę Marcelego ? Florentynę. Gruntownie restaurowany w 1924 roku, został otoczony nowym kanałem wodnym z mostami i okazałą bramą wjazdową. Na bramie podwórzowej umieszczono grecki napis : ?OVAEN EISTO KAKON? (?niech nic złego się nie stanie?). Brama ta już dzisiaj nie istnieje ? ale hasło to jest ciągle aktualne. Decyzją władz centralnych już w maju 1945 r. tak Pępowo jak i Gogolewo przekazane zostały Państwowym Zakładom Chowu Koni z przeznaczeniem tworzenia stadnin koni. W organizacji hodowli zarodowej stadniny znalazły się w 1953 r. kiedy to Minister PGR wydał zarządzenie z dnia 10.04.1953 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa pod nazwą Stadnina Koni Pępowo. W roku 1954 nastąpiło połączenie Stadniny Koni Pępowo ze Stadnina Koni Gogolewo.

W 1958 r. miał miejsce kolejny podział przedsiębiorstwa na 2 stadniny Pępowo i Gogolewo z jednoczesnym przekazaniem na rzecz PGR Pudliszki gospodarstwa Chwałkowo. Po trzech zaledwie latach tj. 01.07.1961 powtórnie połączono stadniny Pępowo i Gogolewo w jedną całość. Stan taki istnieje do dnia dzisiejszego. Początkowo obszar użytków rolnych wynosił 2657 ha, który z chwilą przekazania w roku 1958 gospodarstwa Chwałkowo, zmalał o 443 ha.

Klimat jest typowy dla niziny wielkopolsko-kujawskiej, a średnia roczna opadów wynosi 450 -500 mm. Grunty rolne leżą w pasie tak zwanych ?ciepłych ziem? poznańskich zwanych także glinami typu krotoszyńskiego. Łąki, których areał jest niewielki, położone są w dolinie rozciągającej się wzdłuż rzeki Dąbroczni, natomiast pastwiska, głównie dla koni wydzielone są z gruntów ornych.

Tradycje chowu koni w Pępowie są bardzo dawne. Wzmianki na ten temat zamieszczone są w testamencie Adama Konarzewskiego z 1670 r. i Józefa Mycielskiego 1791 r.

W latach międzywojennych hodowla konia prowadzona była z dużymi znawstwem i bardzo dobrymi wynikami hodowlanymi. Dowodem tego są liczne medale i dyplomy uzyskiwane na wystawach, zachowane do dnia dzisiejszego, oraz zdjęcia masztalerzy prezentujących dorobek hodowlany.

W roku 1945 w Pępowie ze starej hodowli koni pozostało tylko 5 dwuletnich klaczy. Były to:

1. kl. AMATORKA kasz. po Prinzgemahl od Malwine po Pommery Sec
2. kl. AMAZONKA kasz. po Prinzgemahl od Kola po Thunichtgut xx
3. kl. FLORA siwa po Prinzgemahl od Idola po Nazir Basza
4. kl. ASTRA sk.gn. po Muskat od Hansa po Hanseat
5. kl. LUMUSKA siwa po Muskat od Lidia po Pommery Sec

Zaczęto żmudne wyszukiwanie i kompletowanie klaczy. Już w sezonie rozpłodowym 1946 r. było w Pępowie 30 pochodzących częściowo z rewindykacji z Niemiec klaczy wschodnio ? pruskich, które następnie w roku 1948 wraz z przychówkiem przekazano do SK Liski. Kompletowanie dalszego materiału hodowlanego oparto na klaczach z likwidowanych stadnin w PSK Działyniu i Kwiliczu, kilku przekazanych z SK Racot oraz pochodzących z zakupu od rolników w pow. Gostyń i Rawicz. Był to materiał bardzo zróżnicowany tak pod względem typu jak i pokroju. Większość klaczy starszych nie miała udowodnionego pochodzenia.

Do Gogolewa trafiły również 34 klacze wschodnio ? pruskie, które w 1948 r. zastąpiono klaczami anglo-arabskimi z Gałowa w liczbie 45 szt. oraz 23 klacze anglo-arabskie zakupiono we Francji w 1947 r. Przekazano je w 1953 r. do SK Pruchna. Część z nich powróciła do Gogolewa w 1956 r. Szczególnie cenne okazały się klacze z Gałowa i sąsiednich majątków rejonu szamotulskiego, o pięknych liniach i nadzwyczajnej dzielności, posiadające pełne, głębokie rodowody. Wniosły one m.in. krew słynnej gałowskiej Egidy ? urodzonej w 1907 r., która dożyła wieku 32 lat. Należy podkreślić, że wiele klaczy gałowskich posiadało krew ogiera Maharadża, ur. w roku 1922 w Pępowin, a także ogierów tak wartościowych jak Kankan, Czekan xx, Filska oo, oraz Arabi ? Pasza oo.

Na tak zróżnicowanym materiale rozpoczęto prace hodowlane, których celem było wyprodukowanie konia wszechstronnie użytkowego. Do kojarzeń używano różnych ogierów, początkowo takie jakie były wówczas osiągalne, nieraz zupełnie przypadkowych. Z biegiem czasu krystalizowały się koncepcje pracy hodowlanej.

Pałac w Gogolewie
Gogolewo ? to mała, spokojna miejscowość położona w powiecie gostyńskim, otoczona terenami zielonymi. Znajduje się tutaj zabytkowy pałac, który pochodzi z końca wieku XIX. Obecnie należy on do Stadniny Koni ?Pępowo?, która ma swoją siedzibę w oficynie tego zespołu pałacowego.

Pałac leży w samym centrum obszaru łowieckiego, pośród parku krajobrazowego, którego powierzchnia wynosi 9,1 ha. Park ten posiada wiele gatunków drzew, które można podziwiać podczas spacerów.
Czas można również spędzić tutaj zwiedzając zabytki w okolicznych miejscowościach.

Pałac ?GOGOLEWO? ? zaprojektowany został przez M. Czarneckiego (właściciela), pochodzi z roku 1820. Jest pałacem typowo myśliwskim.

Mamy nadzieje, że chwile spędzone w stadninie będą dla Państwa bardzo miłe i że na stałe pozostaną w Waszej pamięci.

Imprezy:
Organizujemy spotkania i imprezy plenerowe, pikniki, biegi Hubertusa, łowy dla wytrawnych myśliwych jak i dla amatorów, imprezy okolicznościowe, kurso – konferencje, imprezy integracyjne etc.

Wszystkim uczestikom naszych imprez zapewniamy wspaniałe spędzenie czasu, wiele atrakcji – wśród nich m.in. przejażdżki bryczką, wierzchem, niezapomniane plenery przepięknie położonych terenów naszej gościnnej wielkopolski.

Gogolewo,
63-840 Krobia
pow. Gostyń woj. wielkopolskie
tel. 65 571 25 42 tel. 65 571 25 43
fax. 65 571 25 44
e-mail: stadnina@stadnina.kmm.pl

Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o.
Gogolewo 71
63-840 Krobia
tel: (065) 571-25-42, 571-25-43
fax: (065) 571-25-44
e-mail: stadniana@stadnina.kmm.pl

http://www.stadnina.kmm.pl/

Źródło opisu: http://www.stadnina.kmm.pl/
Źródło zdjęć: http://www.stadnina.kmm.pl/
Dodane: 2011-03-29 17:30:34 przez Martika

Lokalizacja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna