Zaloguj się

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze

Jasna Góra – zespół klasztorny zakonu Paulinów w Częstochowie, położony na wzgórzu o tej samej nazwie. Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Najsłynniejsze polskie sanktuarium (ok. 4 mln odwiedzających rocznie), główny cel pieszych pielgrzymek w Polsce (ok. 200 tys. pątników) i jedno z najczęściej odwiedzanych świętych miejsc chrześcijaństwa. Jasna Góra jest przy tym największym na świecie ośrodkiem kultu maryjnego związanego z kultem świętej ikony, a nie z objawieniami Matki Bożej.

Sanktuarium z racji swego położenia na wapiennym wzgórzu (293 m n.p.m.) i strzelistej wieży dominuje nad miastem – widać je z odległości kilkunastu kilometrów od Częstochowy. Z trzech stron otoczone jest parkiem, a od strony wschodniej – wielkim placem, gdzie podczas uroczystości gromadzą się pielgrzymi na Msze święte. Na obszarze ok. 5 ha znajduje się kaplica Cudownego Obrazu, bazylika z wieżą, klasztor paulinów, droga krzyżowa i kilkanaście innych obiektów zbudowanych w XIV-XX w. Zgromadzono w nich wiele ważnych dla wiary i kultury narodu pamiątek. Kompleks budynków otacza mur z początku XVII w. W obręb murów klasztoru jasnogórskiego wchodzi się przez cztery bramy wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku.

Nazwa Jasna Góra (Clarus Mons) pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 1388 roku, wystawionym przez starostę olsztyńskiego. Nadali ją wzgórzu paulini , którzy przywędrowali tutaj z Węgier – tak się nazywał ich macierzysty klasztor św. Wawrzyńca w Budzie.

Paulini zostali sprowadzeni do Polski przez Władysława Opolczyka, namiestnika króla Ludwika Węgierskiego w latach 1367-1382. W 1382 r przybyli do Częstochowy, gdzie otrzymali od księcia jasnogórskie wzgórze z maleńkim kościołem pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Dziewicy Wspomożycielki. W nim umieścili wizerunek Matki Bożej, od wieków otaczany czcią, a przywieziony przez fundatora z Bełza na Rusi. Rosnąca sława cudownego wizerunku Bogurodzicy sprawiła, że w krótkim czasie klasztor jasnogórski stał się miejscem licznych pielgrzymek i skarbcem niezwykle cennych wotów. W 1430 r. wota zwabiły złodziei – w Wielkanoc banda rabusiów z Czech, Moraw i Śląska włamała się do kaplicy Matki Bożej, ograbiła ją z kosztowności i pocięła szablami twarz Madonny (stąd pochodzą rysy na Jej twarzy). Rzucony na ziemię obraz na ziemię pękł na trzy części. Restauracji dokonano na dworze króla polskiego Władysława Jagiełły w Krakowie.

Po napadzie popularność jasnogórskiego sanktuarium niezwykle wzrosła i pierwotny gotycki kościół nie był w stanie pomieścić wiernych. W latach sześćdziesiątych XV wieku obok kaplicy Matki Bożej rozpoczęto budowę gotyckiego kościoła o trzech szerokich nawach. Ponowny napad rabunkowy na klasztor, dokonany w roku 1466 przez wojska króla czeskiego, oraz walory militarne jasnogórskiego wzgórza, leżącego blisko granicy śląskiej, skłoniły królów Zygmunta III i Władysława IV do otoczenia Jasnej Góry wałami obronnymi. Prace rozpoczęto w 1621 roku.

Najbardziej znanym wydarzeniem w dziejach Jasnej Góry było jej oblężenie przez wojska szwedzkie i bohaterska obrona pod wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego w 1655 r. Atak na sanktuarium uznano wtedy powszechnie za obrazę uczuć religijnych, a zwycięstwo przypisano nie tyle sprawności załogi i wytrzymałości murów, co wstawiennictwu i opiece samej Matki Bożej. Kraj wówczas poderwał się do walki i szala zwycięstwa przechyliła się na stronę polską. Wdzięczny król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej oddał kraj pod władzę Matki Bożej, obierając Ją za Patronkę i Królową państwa. W 1717 r. obraz został koronowany (na uroczystość przyjechało ok. 200 tysięcy osób, co było wtedy rekordową liczbą)

W 1946 r. prymas August Hlond w obecności półmilionowej rzeszy wiernych poświęcił Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi. Kolejnym ważnym wydarzeniem było odnowienie Ślubów Narodu w trzechsetną rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza w 1956 r. Rok później poświęcona przez papieża Piusa XII kopia jasnogórskiego obrazu rozpoczęła peregrynację po całym kraju. Wędrówka po wszystkich parafiach w Polsce trwała 23 lata. W 1966 r., podczas uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski cały Episkopat Polski złożył Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Jasną Górę wielokrotnie odwiedzał Jan Paweł II, który podarował Maryi złotą różę, umieszczoną obecnie przy cudownym obrazie.

Fenomenem na skalę światową są piesze pielgrzymki, które idą co roku na Jasną Górę w całej Polski na uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) i – mniej liczne – na święto Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpina).

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się bardzo szybko największym sanktuarium maryjnym w kraju, który w ówczesnym czasie miał już wiele sławnych miejsc pielgrzymkowych. Faktu tego nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo Ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary Jadwigi i Władysława Jagiełły; przyczyna musi być głębsza.

Jasnogórski Obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały rozgłos Maryjnemu Sanktuarium i ściągały tłumnie pielgrzymów z całego kraju i z Europy.

Potwierdzeniem łask otrzymywanych przez wiernych za pośrednictwem Bogarodzicy są rozliczne wota, dynamiczny rozwój samego miejsca kultu i wzrastający ciągle ruch pątniczy. Należy podkreślić, iż na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce we wszystkich prawie większych sanktuariach świata. Tajemnicą, sercem, życiem i magnesem przyciągającym do Jasnogórskiego Sanktuarium jest Cudowny Wizerunek. Bez niego Jasna Góra byłaby zbiorem budynków, pamiątek, dzieł sztuki; może pięknym i bogatym, lecz martwym muzeum.

Obraz namalowany jest na drewnianej tablicy o wymiarach : 122,2/82,2/3,5 cm. Przedstawia on Najświętszą Maryję Pannę w postaci stojącej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Maryja jest frontalnie zwrócona do wiernych, co podkreśla przede wszystkim Jej dominujące oblicze. Twarz Dzieciątka oscyluje w kierunku patrzącego, choć nie zatrzymuje na nim wzroku. Obydwie twarze łączy wyraz zamyślenia, jakby pewnej nieobecności i powagi. Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie równolegle biegnące rysy, przecięte trzecią na linii nosa. Na szyi występuje sześć cięć, z których dwa są widoczne dość wyraźnie, cztery zaś pozostałe – słabiej. Jezus spoczywa na lewym ramieniu Maryi, przyodziany w sukienkę koloru karminowego. W lewej ręce trzyma księgę, prawą zaś unosi ku górze w charakterystycznym geście nauczyciela, władcy lub do błogosławieństwa. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi. Niebiesko-granatowa suknia i tego samego koloru płaszcz Maryi ozdobione są motywami złocistych lilii. Nad czołem Dziewicy namalowana została sześcioramienna gwiazda. Główne tło Obrazu jest koloru niebiesko-zielonego, który przechodzi w odcień morskiej fali. Dominującym elementem Ikony są złote nimby wokół głowy Maryi i Jezusa, które zlewają się w jedną kompozycję, stanowiąc bardzo charakterystyczny detal kontrastujący z ciemną karnacją twarzy postaci.

Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zalicza się do ikon określanych nazwą „Hodegetria”. Określenie to oznacza „Tę, która prowadzi”. Ikona przedstawia Maryję – Matkę Boga z Dzieciątkiem Jezus, które jest Synem Bożym i Jej Synem. W tym znaczeniu Ikona Jasnogórska jest przekazem wydarzenia biblijnego, które uobecnia, pobudza do refleksji i skłania do modlitwy.

Pobożny przekaz przypisuje autorstwo Obrazu św. Łukaszowi Ewangeliście, który namalować miał go na deskach stołu, przy którym spożywała posiłki Święta Rodzina. Nie ustalono dotychczas dokładnej daty powstania Obrazu. Ostatnie badania wskazują na trzynasto-, czternastowieczne pochodzenie obecnego malowidła (nie Obrazu). Naprawa Obrazu, a nie przemalowanie – jak podawały to wcześniejsze publikacje – w Krakowie w latach 1430-1434 po obrazoburczym napadzie, miała miejsce później.

Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej (Częstochowskiej) ma cechy ikony, chociaż w ścisłym tego słowa znaczeniu ikoną nie jest. Twarz Matki Bożej jest koloru brązu (miodu), co jest związane ze sposobem malowania ikon. Twarz jest ciemna również dlatego, że ma dużo warstw werniksu, który z czasem ciemnieje.

Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra

ul. o. A. Kordeckiego 2
42-200 Częstochowa
Polska

całodobowa centrala telefoniczna
tel. +48 /34/ 3777 777

kancelaria o. przeora
fax. +48 /34/ 365 67 28

kancelaria o. kustosza
przyjmowanie intencji na Msze św.
tel. +48 34 3777 207

Jasnogórskie Centrum Informacji Turystycznej
oprowadzanie grup po sanktuarium
tel. +48 34 3 653 888
www: http://bop.jasnagora.pl

Biuro Prasowe Jasnej Góry

ul. o. A. Kordeckiego 2
42-200 Częstochowa
Polska

tel. +48 /34/ 3777 488
fax. +48 /34/ 365 61 06

e-mail: biuro.prasowe@jasnagora.pl
e-mail: press@jasnagora.pl

www.jasnagora.com

Źródło opisu: www.jasnagora.com
Źródło zdjęć: www.jasnagora.com
Dodane: 2009-02-09 21:46:02 przez Anonim

Lokalizacja

0.0 z 5.0
Ocena ogólna 0.0
 • billka
  9 grudnia 2012 at 13:23

  Ikona przedstawia Najświętszą Maryję Pannę trzymającą na ręku Dzieciątko Jezus. Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie równoległe rysy, przecięte trzecią na linii nosa. Na szyi widocznych jest sześć cięć. To pozostałości po napadzie na klasztor w 1430 roku.

  Banda rabusiów z Czech, Moraw i Śląska po włamaniu się do Kaplicy Matki Bożej zdjęła obraz z ołtarza, ograbiła go z kosztowności i pocięła szablami twarz Madonny. Drewniana podstawa obrazu rzuconego na podłogę pękła na trzy części.

  Po tym napadzie i późniejszym odnowieniu ikony, popularność jasnogórskiego sanktuarium wzrosła. Potwierdzeniem łask otrzymywanych przez wiernych za pośrednictwem Matki Bożej są liczne pozostawiane na Jasnej Górze wota i rozwój tego miejsca kultu.

  Pomocna recenzja
 • Tynkaxd martysxd
  19 maja 2010 at 21:22

  sweet santuarium 😆 warto pojechac

  Pomocna recenzja
 • Tynkaxd martysxd
  19 maja 2010 at 21:18

  super dostane za to 6 a religi a poza tym ciekawe jest to miejsconko 😉

  Pomocna recenzja
 • mati_oszolom
  19 maja 2010 at 14:22

  piękne sanktuarium, obraz jest niesamowity

  Pomocna recenzja
 • schatz24
  18 maja 2010 at 13:17

  kto nie był niech żałuje , niesamowite miejsce , szczerze polecam

  Pomocna recenzja
 • Mschamus
  26 marca 2010 at 09:29

  Kto nie był, niech żałuje. Wszystko na prawdę pięknie, nawet zieleń dookoła całego sanktuarium. A samo sanktuarium zapiera dech w piersiach.

  Pomocna recenzja
 • medulla
  3 marca 2010 at 21:22

  Jasna Góra jest miejscem przyciągającym wszystkich wiernych, ale myślę, że nawet nie będąc chrześcijaninem warto tam pojechać. Przepiękna architektura, sztuka, historie związane z tym miejscem… naprawdę coś pięknego.

  Pomocna recenzja
 • eusz123
  13 lutego 2010 at 17:36

  Tam jest pieknie zapraszam wszystkiech

  Pomocna recenzja
 • jula
  26 listopada 2009 at 18:38

  kto tam by to wie

  Pomocna recenzja
 • jula
  9 listopada 2009 at 10:13

  w jasnej górze jest najpiękniejszy odraz Matki Boskiej

  Pomocna recenzja
 • jula
  9 listopada 2009 at 10:11

  jest tam pięknie

  Pomocna recenzja
 • jula
  5 listopada 2009 at 18:42

  😀 😀 na jasnej górze jest pięknie polecam bylam tam to jest miejsce dla każdego wieżącego

  Pomocna recenzja
 • martuska977
  21 października 2009 at 23:07

  miejsce dla wierzących.. mi też się podobało chociaż nie byłam tam ze względó religijnych

  Pomocna recenzja
 • HeloPoli
  27 września 2009 at 12:09

  Piękne miejsce, wprawia nas w zadumę nad życiem.

  Pomocna recenzja
 • wandzia119
  23 września 2009 at 13:04

  Byłam… cudowne miejsce… bardzo religijne…

  Pomocna recenzja
 • Angusia
  15 września 2009 at 18:39

  Miejsce obowiązkowe dla każdego Polaka! Tutaj naprawdę warto przyjechać. Nie dość, że okolice przepiękna to Sanktuarium także. I obraz Matki Boskiej. 🙂

  Pomocna recenzja
 • becia119
  8 września 2009 at 22:05

  miejsce, w ktorym kazdy wierzacy powinien byc… 🙂

  Pomocna recenzja
 • marti621
  8 września 2009 at 13:41

  Warto odwiedzić 😉

  Pomocna recenzja
 • dziadek92
  3 czerwca 2010 at 22:36

  kultowe miejsce związane z polskim kościołem, warto odwiedzić

  Pomocna recenzja
 • adi
  9 czerwca 2010 at 22:42

  jest tam bardzo pięknie.polecam tam jechać

  Pomocna recenzja
 • billka
  9 grudnia 2012 at 13:21

  Cudowny wizerunek Matki Bożej został sprowadzony na Jasną Górę w 1382 roku. Według niektórych źródeł autorem obrazu miał być św. Łukasz Ewangelista, który miał go namalować na deskach stołu, przy którym spożywała posiłki Święta Rodzina. Badania wskazują na XIII-XIV-wieczne pochodzenie malowidła.

  Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zalicza się do ikon określanych jako hodegetria, co oznacza „tę, która prowadzi”. Przedstawia Maryję – Matkę Boga z Dzieciątkiem Jezus, które jest Synem Bożym i Jej Synem. W tym kontekście jest przekazem wydarzenia biblijnego, które ma pobudzać do refleksji i skłaniać do modlitwy.

  Pomocna recenzja
 • małpa
  28 października 2012 at 20:59

  Super miejsce.Po prostu powrót do dawnych czasów… 😉

  Pomocna recenzja
 • miki123456
  28 października 2012 at 10:14

  ;):cry: 😮 urocze miejsce w historyczno-religijnym klimacie

  Pomocna recenzja
 • patrys
  14 maja 2012 at 11:36

  ale super 😀 jak w powrocie do przeszlości 😀

  Pomocna recenzja
 • xyzza
  15 lipca 2011 at 08:50

  Nie działa zegar na jasnogórskiej wieży od niedzieli. W wieżę uderzyło kilka piorunów w czasie niedzielnej burzy i uszkodziło zegar.

  Pomocna recenzja
 • cz-owa
  1 lipca 2011 at 14:28

  Klasztor Paulinów Jasna Góra odnowiono z unijnej kasy. Trzeci wjazd do klasztoru w tzw. kurtynie północnej, od strony Rynku Wieluńskiego – w otaczających klasztor wałach (wysokich na kilkanaście metrów) przebito nową bramę.

  Główna brama, znana ze zdjęć i pocztówek – służy wyłącznie pieszym. Zachodnia, tzw. papieska, to dawny wjazd gospodarczy, tyle że wąski i w dodatku najbardziej dziś oblegany przez pielgrzymów, ponieważ właśnie od tej strony zbudowano Dom Pielgrzyma i rozległe parkingi.

  Wciąż trwają kosztowne prace w bazylice. Podziwiać można odrestaurowane prezbiterium wraz z ołtarzem. Rewaloryzacja bazyliki jasnogórskiej ma się zakończyć w grudniu 2012 r.

  Pomocna recenzja
 • jp 2
  30 kwietnia 2011 at 11:57

  W Muzeum 600-lecia na Jasnej Górze oglądać można wystawę pamiątek związanych z Janem Pawłem II – jego szaty liturgiczne, wota, które składał Matce Boskiej, dary, które otrzymywał pielgrzymując po świecie i przekazywał klasztorowi, a także fotele, które specjalnie dla niego budowano przed pielgrzymkami do Częstochowy.

  Pomocna recenzja
 • ilqa
  30 kwietnia 2011 at 11:56

  Beatyfikacja na Jasnej Górze
  W Częstochowie – tak jak w Watykanie i wielu miejscach na świecie – będą się odbywały uroczystości z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
  Wyniesienie na ołtarze papieża Polaka rozpoczyna się w niedzielę 1 maja o godz. 10.
  Uwieńczeniem częstochowskich uroczystości będzie koncert inaugurujący zarazem Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

  Pomocna recenzja
 • jasenka
  30 kwietnia 2011 at 11:53

  Beatyfikacja na Jasnej Górze
  W Częstochowie – tak jak w Watykanie i wielu miejscach na świecie – będą się odbywały uroczystości z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
  Wyniesienie na ołtarze papieża Polaka rozpoczyna się w niedzielę 1 maja o godz. 10.

  Pomocna recenzja
 • paulinia
  26 kwietnia 2011 at 11:26

  Konserwację Cudownego Obrazu paulini wykorzystują zazwyczaj, by zmienić zdobiącą go sukienkę. Tym razem nie zmieniono jej, Matka Boska i Dzieciątko nadal „noszą” sukienkę z wotów, które Czarnej Madonnie przez wieki przynosili pielgrzymi. Powstała na ubiegłoroczną setną rocznice rekoronacji obrazu, a poświęcona została 4 września.

  Wymienione zostały korony. Obecnie na obrazie widnieją korony papieskie Totus Tuus – ostatni dar Jana Pawła II dla Matki Boskiej Częstochowskiej. Papież pobłogosławił je dzień przed swoja śmiercią 1 kwietnia 2005 roku.

  Pomocna recenzja
 • jasnag-a
  26 kwietnia 2011 at 11:23

  Cudowny Obraz jest po dorocznej konserwacji
  Jak co roku tuż przed Wielkanocą badano stan Cudownego Obrazu. Doroczna konserwacja odbyła się 17 i 18 kwietnia. Obraz wyjęto z ołtarza i dokładnie zbadano. Stan obrazu nie uległ jakiejś istotnej zmianie – jeśli już, to na lepsze.

  Zbawienny wpływ na jej stan ma także zamontowana w kaplicy instalacja regulująca wilgotność powietrza we wnętrzu.

  Pomocna recenzja
 • nickowy
  9 marca 2011 at 16:46

  to jest na 6666666666666666666 z reli 😆

  Pomocna recenzja
 • `aqaaaqaaaqq
  21 stycznia 2011 at 18:30

  super!!!

  Pomocna recenzja
 • JasJerBa
  20 listopada 2010 at 18:38

  Szczególnie polecam wyjazd w lutym, wspaniala żywa szopka na Rajskim Placy (na prawo od wejścia do glównego kościola) Mam wrazenie ze jest tez luzniej bo to nie jest sezon pielgrzymkowy

  Pomocna recenzja
 • bez IMIENNA
  20 listopada 2010 at 15:40

  😡 😳 😥 😉 :0

  Pomocna recenzja
 • bez IMIENNA
  20 listopada 2010 at 15:39

  fenomen to jest na 6 z religi

  Pomocna recenzja
 • góra jasna
  8 września 2010 at 11:00

  Nowa suknia Cudownego obrazu-suknia waży 17 kg. Powstawała dwa lata. Szlachetne kamienie, cenne kruszce, zwykłe różańce i medaliki, meteoryty, kamienie z groty w Nazarecie, linia elektrokardiogramu i fragment Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem tworzą nową suknię dla Cudownego Obrazu.

  Pomocna recenzja
 • jagodzianka
  3 września 2009 at 23:25

  Miejsce w którym zapiera dech w piersiach.

  Pomocna recenzja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ocena ogólna