Zaloguj się

Park Mużakowski rozciąga się zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej i jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury XIX w.

Twórcą parku był właściciel dóbr mużakowskich Hermann von Puckler. Jego budowa została rozpoczęta 1 maja 1815 r. kiedy Puckler powiadomił mieszczan miasta Muskau o planie budowy parku, który połączy przejawy współżycia natury, kultury, techniki i ducha na ok. 1000 ha.

Książę Puckler tworzył park w l. 1815–1845, niestety przeszacował on swoją inwestycję i nie dokończywszy wszystkich założeń wobec bankructwa zmuszony był sprzedać park, co przerwało jego rozwój i nie pozwoliło na realizację planów.

Ale już niedługo park kupił książę Fryderyk Niderlandzki, który zarządcą dóbr zrobił ucznia Pucklera – Eduarda Petzolda. To on wystarał się o kontynuowanie działa swojego nauczyciela, co pozwoliło na rozbudowanie parku. Ostatni przed wojną właściciele hrabiowie von Arnim wystarali się o objęcie centralnej części parku ochroną prawną i stworzenie tam rezerwatu Park Muskau.

W 1945 r. zabudowania parkowe zostały w większości zniszczone, a ustanowienie granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej podzieliło park na dwie części. W 1989 r. po nawiązano polsko-niemiecką współpracę na rzecz rekonstrukcji i ochrony Parku Mużakowskiego.

Powierzchnia parku to dziś 700 ha, z czego 500 znajduje się po stronie polskiej. Od 1988 r. czuwa nad nim Ośrodek Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, który zajmuje się ochroną i renowacją parku. Park jest świetnie przygotowany na turystów pieszych, rowerowych i konnych.

Forma ochrony prawnej

Wpis obiektu na światową listę dziedzicta UNESCO: 

Park Mużakowski / Muskauer Park (K I, IV / 2004) – obiekt transgraniczny polsko-niemiecki.

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:

  • Park Mużakowski, nr rej.: L-58 z 2002-05-28
  • Park Mużakowski, nr rej.: 3362 z 1998-12-31
Położenie obiektu

Główne wejście do parku znajduje się w Łęknicy, przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków „Park Mużakowski”. Najłatwiej dojechać tu własnym samochodem. Do Łęknicy dojeżdżają także autobusy z Żar.

Dostępność

Wejście do parku jest bezpłatne.

Źródło opisu: http://www.map4u.pl/pl/poi/3277864
Źródło zdjęć:
Dodane: 2014-05-31 15:49:00 przez sport.96

Lokalizacja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna