Zaloguj się

Narwiański Park Narodowy NPN Atrakcje, Parki

Kurowo 10, Białystok

Narwiański Park Narodowy

NarwiańskiUtworzony 14 lipca 1996r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996r. (Dz. U. Nr 77, poz. 368) do 1 stycznia 1999 r. w województwach białostockim i łomżyńskim – obecnie województwie podlaskim.
Powierzchnia – 7350,00 ha.
Wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 15408,00 ha.

Głównym celem utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego jest ochrona ekosystemów podmokłych i wodnych.
Park obejmuje obszar bagiennej Doliny Górnej Narwi od Suraża do Rzędzian. Dolinę wypełniają torfy o miąższości ok. 1 m, zalegające na płytkich mułach lub iłach oraz bezpośrednio na piaskach. Walory przyrodnicze Parku to przede wszystkim unikatowy system doliny rzeki Narwi z bogatymi zespołami roślinnymi i faunistycznymi. Objęty ochroną odcinek dolny Narwi bywa nazywany Polską Amazonką. Dolina Narwi składa się z szeregu rozszerzonych basenów, przypominających przełomy rzeczne. Powierzchnia basenów wynosi od 13 do 30 m kw., odcinki zwężone są krótkie, od 1 do 1,5 m szerokie.
Rzeźba terenu Parku ukształtowała się podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Lodowiec zanikał powierzchniowo, nadbudowując wysoczyzny moreną, w obniżeniach pozostawiając bryły martwego lodu. Wytopienie się największych brył dało początek dzisiejszej Dolinie Narwi. O wytopiskowej genezie doliny świadczy także obecność na jej zboczach form pochodzenia glacjalnego: kemów, nisz i dolinek wytopiskowych. Największymi walorami doliny Narwi na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego: duży stopień naturalności, osobliwość układów hydrologiczno-siedliskowych, bogactwo flory i fauny. Niemal całą dolinę wypełnił ekosystem bagienny z całą siecią rozgałęzionych koryt rzecznych, z mozaikowym układem rozlewisk, siedlisk bagiennych i lądowych.

Walory kulturowe:
ˇ zabytki budownictwa: reduta obronna Koziołek, drewniane zagrody i chaty kryte strzechą, wiatraki, krzyże przydrożne, kapliczki ˇ prywatne muzeum archeologiczne Władysława Litwińczaka w Suraży ˇ spływy łódkami – pychówkami
ˇ w parku znajduje się zabytkowy dwór w Kurowie – siedziba dyrekcji Parku

Najbliższe większe miasta – Choroszcz, Łapy, Tykocin. W Tykocinie warto zwiedzić barokową synagogę z 1642r. oraz barokowy kościół z lat 1742-1745. W Chroszczy znajduje się ciekawy kościół barokowy oraz cerkiew prawosławna z 1877r. W dawnym parku francuskim można obejrzeć odbudowany barokowy pałac, w którym znajduje się muzeum wnętrz.

Wody
Dolina jest zasilana przez wody powierzchniowe (cieki wodne i spływy powierzchniowe) i wody wgłębne z poziomu przypowierzchniowego i prawdopodobnie z dwóch poziomów wodonośnych, co przy rozgałęzionych korytach rzeki spowodowało, że wykształcił się tutaj rozległy, wypełniajacy niemal całe dno doliny, ekosystem bagienny z mozaikowym układem rozlewisk, siedlisk bagiennych, zabagnionych i lądowych. Sieć hydrograficzną tworzy Narew oraz Liza, Szeroka Struga, Awissa, Kurówka (dopływy lewe) oraz Kowalówka, Turośnianka i Czaplinianka (dopływy prawe).
Roślinność
Dominujące powierzchniowo w parku szuwary turzycowiskowe reprezentowane są przez 14 zespołów roślinnych, szuwary trzcinowe – przez 7 zespołów, a roślinność wodna przez 12 zespołów. Poza tym występują tu zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe oraz 2 zespoły zarośli wierzbowych i 4 zespoły leśne. Na grądzikach wśród bagien spotyka się roślinność kserotermiczną. W wielu miejscach zachowała się poprzeczna strefowość zbiorowisk począwszy od zbiorowisk wodnych poprzez immersyjne, z głębokim corocznym zalewem, zbiorowiska emersyjne z roślinnością turzycowo-mszystą aż do strefy olszyn bagiennych, usytuowanych na obrzeżach doliny. Wiele zbiorowisk należy do rzadko spotykanych w kraju. Na bagnach i terenach zabagnionych występuje blisko 200 gatunków roślin naczyniowych, w tym 13 objętych ochroną gatunkową.
Zwierzęta
Wielkim walorem doliny Narwi i parku jest ornitofauna. W latach 1979 – 1981 stwierdzono w dolinie obecność 179 gatunków ptaków, w tym 149 gatunków lęgowych. Decyduje o tym powszechne występowanie kilku gatunków dominujących (rokitniczka, potrzos, brzęczka, trzcinniczek, krzyżówka), stanowiących 60% ornitofauny oraz występowanie gatunków charakterystycznych dla doliny, związanych z szuwarami bagiennymi (kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, bąk, błotniak stawowy). Dolina Narwi spełnia kryteria, które kwalifikują ten obszar jako ostoję lęgową ptaków wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym i europejskim. Jest ona rejonem lęgowym ponad 1% populacji europejskiej co najmniej 10 gatunków ptaków, w tym bąka, cyranki, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, zielonki, kropiatki, derkacza, i dubelta, oraz miejscem rozrodu trzech gatunków ptaków zagrożonych wymarciem w skali światowej – bielika, derkacza i wodniczki. Na terenie parku występuje około 40 gatunków ssaków. Wśród nich jest niewielka populacja łosia i wydry oraz liczna (260 szt.) bobra. Środowiska wodne doliny są zasobne w ryby, których stwierdzono w parku 22 gatunków. W parku odnotowano m.in. także obecność 13 gatunków płazów.
Kultura materialna i turystyka
Walory kulturowe parku to głównie zabytki budownictwa takie jak: reduta obronna „Koziołek”, istniejące do dziś w wielu wsiach tradycyjne drewniane zagrody i budynki wiejskie kryte strzechą, wiatraki, krzyże przydrożne i kapliczki oraz takie elementy krajobrazu jak wysokie kopce siana pozostające na łąkach przez okres zimy. Jedną z największych atrakcji Suraża jest prywatne muzeum archeologiczne Władysława Litwińczuka. Swoistą atrakcją pobytu jest przejażdżka tradycyjnymi łódkami „pychówkami”. Łodzie te wykorzystywano do łowienia ryb i do przewozu siana. W zarządzie parku jest zabytkowy dwór w Kurowie (położony na skraju doliny), który spełnia rolę siedziby dyrekcji i centrum informacyjnego.

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10; 18-204 Kobylin Borzymy
tel./fax.: 085 718 14 17, 086 476 48 11,

085 476 48 12

www: www.npn.pl

email: npn@npn.pl

Źródło opisu: www.npn.pl
Źródło zdjęć: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/wysokomazowiecki/
Dodane: 2008-05-19 21:20:21 przez Anonim

Lokalizacja

0.0 z 5.0
Ocena ogólna 0.0
 • wera
  9 maja 2012 at 17:50

  Dzięki wielkie to jest świetne i przydatne.

  Pomocna recenzja
 • JA
  30 maja 2009 at 13:20

  pierdoły… nie cche mi sie czytac kopiuje i juz ;P ^^

  Pomocna recenzja
 • ola
  31 maja 2009 at 13:53

  ta strona jest swietna bardzo mi pomogła jest sssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppeeeeeeeeeerrrrrrrrr

  Pomocna recenzja
 • Smolarek95
  23 marca 2010 at 22:49

  Park jest przepiękny:)

  Pomocna recenzja
 • duska
  23 maja 2010 at 17:29

  nawet fajna 😆 🙂

  Pomocna recenzja
 • rogal
  9 czerwca 2010 at 17:35

  masz 6 za to gónwno

  Pomocna recenzja
 • jojusiek5000
  28 lutego 2011 at 20:13

  co to ma być????? 😐

  Pomocna recenzja
 • JustinBieber
  3 marca 2011 at 21:13

  Dzięki 🙂 Park jest świetny. 😀
  Nie czepiajcie się, sami nie napisaliście, tylko szukacie gotowca, to uszanujcie czyjąś prace, a nie.

  Pomocna recenzja
 • dbjksldgs
  16 kwietnia 2011 at 18:50

  😛 interesujące miejsce i strona 🙁

  Pomocna recenzja
 • herobrine
  17 maja 2011 at 07:59

  przepisałeś to z Książki mam takie same informacje

  Pomocna recenzja
 • Ktoś123456789
  17 maja 2011 at 08:37

  Dzięki za obszerne opracowanie i pomoc 😉

  Pomocna recenzja
 • owiecka1
  11 września 2011 at 20:14

  Polską Amazonią nazywa się część Podlasia nad środkową Narwią. Rzeka płynie w tej okolicy wieloma korytami, tworzy labirynt większych i mniejszych strumieni, które przeplatają się…

  Pomocna recenzja
 • zuzqa.pl
  31 marca 2009 at 16:36

  fajna stronka tylko szukałam czegoś o elementach krajobrazu

  Pomocna recenzja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna