Zaloguj się

Muzeum powstało 4 maja 1953 roku z inicjatywy kpt. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego. Od prawie pół wieku prowadzi je Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni.

Jest to najstarsze tego typu muzeum w Polsce z unikalną, kolekcją strażackich wozów konnych i samochodów pożarniczych, zbiorem medali, odznaczeń, pamiątkowych plakietek i fotografii, a także związane tematycznie z działalnością straży pożarnej, zbiory filuministyczne i filatelistyczne oraz liczne dokumenty i publikacje.

Muzeum zgromadziło już ponad tysiąc osiemset eksponatów. Od prawie pół wieku prowadzi je Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni. Najcenniejszą częścią zbiorów jest licząca się w skali europejskiej kolekcja dawnych pojazdów strażackich. W Muzeum znajduje się unikalny samochód strażacki Mercedes z 1926 roku. Jest to bodajże najcenniejszy i najlepiej zachowany zabytek tego typu w Polsce.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni 1895 – Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zbigniew Konrad Gęsikowski był farmaceutą, inżynierem, chemikiem, oficerem pożarnictwa, prezesem i naczelnikiem OSP. Był kustoszem założonego przez siebie Muzeum Pożarnictwa, w którym przez kilkadziesiąt lat zgromadził ogromną ilość eksponatów z różnych dziedzin pożarnictwa. Urodził się we Wrocławiu (11 lutego 1919 roku) a później wychowywał i dorastał w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski, gdzie się kształcił. W Alwerni zjawił się w grudniu 1951 roku. Był dla Alwerni jedynym człowiekiem ze służby zdrowia. Spełniał wszelkie możliwe usługi, jakie mógł wykonywać farmaceuta. Był pielęgniarzem, sanitariuszem, weterynarzem, lekarzem. Z. Gęsikowski był jednak przede wszystkim społecznikiem, społecznikiem Alwerni. Straż stała się dla niego pasją. Swoją pasją i energią porwał strażaków do wzniesienia dużej remizy OSP, która oddano do użytku po 6 latach budowy. Następnym Jego wielkim osiągnięciem była budowa apteki. Przy budowie remizy pomagali aptekarze z całej Polski a przy budowie apteki pomagali strażacy z całej Polski. Aptekę przekazano mieszkańcom w 1973 r. Zbigniew Gęsikowski ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, a później kurs dla inspektorów pożarnictwa. Kolejna jego pasją było gromadzenie eksponatów sprzętu pożarniczego i archiwalnych dokumentów pożarniczych do założenia przez siebie pierwszego w kraju Muzeum Pożarnictwa. Początki powstawania muzeum datują się na rok 1953. Podjął się tej pracy z ogromnym zaangażowaniem.

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa powstało 4 maja 1953 roku z inicjatywy kpt. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego. Od prawie pół wieku prowadzi je Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni. Muzeum jest rozszerzane i utrzymywane społeczną pracą członków straży. Fenomenem jest fakt, że istnieje dzięki grupie pasjonatów, którzy gromadzą zbiory, konserwują unikalne zabytki techniki, starają się im zapewnić odpowiednie warunki przechowywania. Najcenniejszą częścią zbiorów jest licząca się w skali europejskiej kolekcja dawnych pojazdów strażackich. Na szczególną uwagę zasługuje konserwacja tych unikalnych zabytków prowadzona własnymi siłami i społecznie przez strażaków z Alwerni. Ich wysiłek został doceniony przyznaną w 1999 roku doroczną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Sybilla” za dokonania w dziedzinie konserwacji unikalnego samochodu strażackiego Mercedes z 1926 roku. Jest to bodajże najcenniejszy i najlepiej zachowany zabytek tego typu w Polsce.

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jest to najstarsze tego typu muzeum w Polsce z unikalną, kolekcją strażackich wozów konnych i samochodów pożarniczych, zbiorem medali, odznaczeń, pamiątkowych plakietek i fotografii, a także związane tematycznie z działalnością straży pożarnej, zbiory filuministyczne i filatelistyczne oraz liczne dokumenty i publikacje. Muzeum zgromadziło już ponad tysiąc osiemset eksponatów. Kolekcja Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa jest reprezentatywna nie tylko dla gminy ale i dla całego regionu Małopolski, jest dziedzictwem kulturowym przedstawiającym stuletnią historię i dorobek straży pożarnych w Polsce. Atrakcyjne zbiory doceniają turyści oraz liczne wycieczki szkolne ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia zwiedzający Muzeum. Jednak, aby muzeum faktycznie funkcjonowało i było dobrą wizytówką naszej gminy, a jednocześnie jedną z ciekawszych atrakcji naszego województwa, konieczne jest pozyskanie pieniędzy na jego rozbudowę i wyeksponowania zbiorów muzealnych, które jak do tej pory przechowywane są w magazynach. Myślimy też o ożywieniu placówki przez przygotowanie sali dydaktyczno-szkoleniowej dla uczniów i zwiedzających. Przez cały czas akcentujemy potrzebę rozwoju turystyki i przyciągnięcia do Alwerni weekendowego turysty. Z pewnością atrakcyjną ofertą dla niego będzie muzeum funkcjonujące na normalnych zasadach, dlatego w 2002 roku Rada Miejska w Alwerni utworzyła Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jako gminną instytucję kultury i nadała mu Statut. Od dnia 23 V 2004 r. po zatwierdzeniu statutu Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa przez Walne Zebranie OSP w Alwerni i uzgodnienie z Ministerstwem Kultury organem założycielskim jest OSP Alwernia.

Zbiory Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa powstały przy współpracy wielu ochotniczych straży pożarnych z terenu Małopolski. Muzeum współpracuje z wieloma podobnymi placówkami zagranicznymi w ramach Związku Pielęgnowania Tradycji i Muzeów Dawnego Pożarnictwa z siedzibą w Muehldoff (Bawaria). Organizowane są wymiany, wzajemne wizyty i spotkania miłośników dawnych tradycji straży pożarnych.

Wszystkich zainteresowanych podziwianiem eksponatów muzealnych zapraszamy :

od Pn do Sb w godz. 9:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 1. tel.: (012) 283-23-23

2. tel.: (012) 283-17-50

32-566 Alwernia,
ul. Korycińskiego 10,
tel. 012 283-17-52,

Źródło opisu: www.museo.pl/content/blogcategory/0/418/
Źródło zdjęć: www.museo.pl/content/blogcategory/0/418/
Dodane: 2010-04-21 19:08:51 przez martabielsk

Lokalizacja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna