Zaloguj się

Muzeum Czartoryskich w Puławach

Muzeum Czartoryskich zostało otwarte w październiku 2009 r. jako część Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Wprowadziło się do dwóch sal puławskiego pałacu, w którym od lat mieści się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Działalność Muzeum Czartoryskich w Puławach zainaugurowana została 6 października 2009 r. otwarciem wystawy noszącej symboliczny tytuł CZARTORYSCY. POWRÓT DO PUŁAW.

Czartoryscy herbu Pogoń Litewska byli jednym z najbardziej znaczących i wpływowych rodów magnackich Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W XVIII w. odgrywali dominującą rolę na arenie politycznej, społecznej i kulturalnej kraju. Po utracie niepodległości przez Polskę skupili swe wysiłki na wspieraniu działań narodowowyzwoleńczych i podtrzymywaniu ducha narodowego.

Miejscem, które na trwałe wpisało się w dzieje rodu książąt Czartoryskich, były Puławy. Na przełomie XVIII i XIX wieku miejsce to stało się dominującym ośrodkiem polskiej kultury, w którym kwitła literatura, sztuka, muzyka i teatr, kultywowano tradycje narodowe i podtrzymywano pamięć o czasach świetności Rzeczypospolitej. Zrodzone wówczas ideały znajdują kontynuację wśród przedstawicieli rodu aż po dzień dzisiejszy. Świadectwem podtrzymywania szlachetnych tradycji jest powstałe pod auspicjami rodziny książęcej Muzeum Czartoryskich w Puławach. Odwołuje się ono do działalności muzealniczej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej ? spiritus movens pierwszego polskiego muzeum (Świątynia Sybilli 1801 r., Dom Gotycki 1809 r.).

Prezentowana wystawa ma za zadanie ukazać najważniejsze aspekty dziejów i dziedzictwa kulturowego książąt Czartoryskich. Ekspozycja podzielona została na dwie części. Pierwsza prezentuje życie i osiągnięcia osób bezpośrednio związanych z Puławami w XVIII i na początku XIX w. Główny akcent położony został na zaprezentowaniu politycznej, edukacyjnej i literackiej działalności Adama Kazimierza Czartoryskiego oraz pasji kolekcjonerskiej, muzealniczej i ogrodniczej jego żony Izabeli z Flemmingów. W dalszej kolejności przedstawione zostały dzieje i osiągnięcia potomstwa książęcej pary: Teresy, Marii Wirtemberskiej, Adama Jerzego, Konstantego i Zofii Zamoyskiej. Druga część wystawy ukazuje historię rodziny Czartoryskich po roku 1831, kiedy to zmuszeni zostali do opuszczenia swojej rodowej siedziby i udania się na emigrację. Ta część ekspozycji podkreśla zjawisko kontynuowania i rozwijania przez Czartoryskich tradycji puławskich, przy jednoczesnym zaznaczeniu doniosłej roli Wielkiej Emigracji, w tym przede wszystkim aktywności politycznej obozu Hôtel Lambert. Wystawę zamyka prezentacja dokonań wnuków księżnej Izabeli ? Władysława Czartoryskiego i Izy Działyńskiej, którzy z zaangażowaniem i prawdziwą pasją podtrzymywali tradycje rodzinne w zakresie kolekcjonerstwa i muzealnictwa, a w przypadku Izy Działyńskiej również sztuki ogrodowej.

Zapraszamy!

Muzeum Czartoryskich w Puławach
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel.: +48 81 475 45 00 / +48 81 475 45 03
tel. / faks: +48 81 475 45 02

e-mail: palacpulawy@kazimierz-muzeum.pl

OTWARTE CODZIENNIE:
9.00 – 17.00

CENY BILETÓW:
normalny – 6 zł,
ulgowy – 4 zł,
rodzinny – 14 zł
Wstęp wolny: poniedziałek

http://www.muzeumnadwislanskie.pl

Źródło opisu: http://www.muzeumnadwislanskie.pl
Źródło zdjęć: http://www.muzeumnadwislanskie.pl
Dodane: 2011-03-01 13:09:06 przez Martika

Lokalizacja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna