Zaloguj się

Biblioteka Publiczna im. A.Grabowskiego w Kętach Biblioteki, Edukacja

Reymonta 2, Kęty

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach


Godziny otwarcia biblioteki

Kęty, ul. Reymonta 2

Oddział dla Dorosłych
Poniedziałek 9:00 – 19:00
Wtorek 9:00 – 19:00
Środa 9:00 – 19:00
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 19:00

Oddział dla Dzieci
Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek 9:00 – 17:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 17:00

Czytelnia książek i czasopism
Poniedziałek 9:00 – 19:00
Wtorek 9:00 – 19:00
Środa 9:00 – 19:00
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 19:00
Sobota 8:30 – 12:30

Czytelnia prawna (Urząd Gminy, Kęty, Rynek 7)
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

FILIEKęty Podlesie, ul. Żeromskiego 1
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 16:00
Piątek 12:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00
Bielany, plac św. Macieja Apostoła 1
Poniedziałek 09:00 – 13:00
Wtorek 14:00 – 18:00
Środa 10:00 – 14:00
Czwartek 12:00 – 16:00
Piątek 14:00 – 18:00

Nowa Wieś, ul. św. Floriana 7
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 16:00
Piątek 12:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00

Łęki, ul. Akacjowa 37
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 16:00
Piątek 12:00 – 18:00
Sobota 08:00 – 12:00

Dział Udostępniania Zbiorów:

Wypożyczalnia dla dorosłych
poleca duży wybór beletrystyki i literatury popularnonaukowej. Oferuje klasykę, powieści historyczne, prozę współczesną, powieści obyczajowe, psychologiczne, fantastykę, lektury szkolne, opracowania lektur, monografie literackie, biografie, powieści przygodowe, kryminalne i sensacje, romanse.
Posiada katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.

Regulamin Wypożyczalni
Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy. Wypożyczanie jest bezpłatne.
Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dokument stwierdzający jego tożsamość oraz swym podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy.
Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca.
Na prośbę czytelnika biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (prolongata).
Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
Biblioteka udziela informacji o książkach, katalogach, pomaga w doborze lektury.
Za zgubione i zniszczone książki czytelnik odpowiada materialnie.
Za niezwrócone w terminie (punkt 5) materiały biblioteczne pobieramy opłatę w wysokości 1 zł za 1 miesiąc zwłoki.
Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 1,5 zł.

Oddział dla dzieci
Gromadzi, udostępnia literaturę dziecięcą, młodzieżową, lektury szkolne, książki popularnonaukowe. Posiada katalogi: alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy.

Regulamin Oddziału dla dzieci.

Z Oddziału dla dzieci mogą korzystać wszyscy. Wypożyczanie jest bezpłatne.
Przy zapisie należy okazać legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
Wypożyczać można jednorazowo 3 książki, które należy zwrócić przed upływem miesiąca.
Na prośbę czytelnika biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki.
Za zgubione i zniszczone książki czytelnik odpowiada materialnie. Książkę można odkupić lub wnieść stosowną opłatę.
Za niezwrócone w terminie książki pobieramy opłatę w wysokości 1 zł za 1 miesiąc zwłoki.
Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 1,5 zł.
Wypożyczone książki należy szanować.
Kocham wszystkie dzieci i pragnę im służyć. Nie trzymaj mnie bez potrzeby całymi tygodniami, inni czekają na mnie niecierpliwie.
Książka

Czytelnia książek i czasopism
Gromadzi literaturę fachową z różnych dziedzin wiedzy. Dysponuje najnowszymi leksykonami, słownikami, albumami, atlasami, wielotomowymi encyklopediami oraz pozycjami z różnych dziedzin wiedzy, np. informatyki, ekonomii, prawa, marketingu, ekologii, nauk politycznych. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych. Udostępnia księgozbiór informacyjny o charakterze uniwersalnym oraz wiedzę o regionie, gromadzi wycinki prasowe o tematyce lokalnej, organizuje wystawy pokonkursowe.
W Czytelni jest 41 dostępnych tytułów prasowych. Są to

dzienniki: Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita,

tygodniki: Angora, Kaczor Donald, Kronika Beskidzka, Naj, Newsweek Polska, Polityka, Przegląd, Przyjaciółka, Wprost, Przewodnik Bibliograficzny

dwutygodniki: Cogito, Komputer Świat, Viva, Victor,

miesięczniki: Auto-Motor-Sport, Bibliotekarz, Cztery Kąty, Klaudia, Dziewczyna, Filipinka, Film, Moje Mieszkanie, Mój Piękny Ogród, Nowe Książki, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Poznaj swój Kraj, Poznaj Świat, Świat Nauki, Twist, Twój Styl, Wiedza i Życie, Zdrowie,

kwartalnik: Guliwer

Regulamin Czytelni

Księgozbiór popularnonaukowy zgromadzony w czytelni udostępniany jest czytelnikom na miejscu.
Czytelnia udostępnia nieodpłatnie prasę dla czytelników na miejscu oraz wypożycza do domu starsze numery czasopism.
Jednorazowo można wypożyczyć trzy czasopisma na okres jednego tygodnia.
Czytelnik odpowiada materialnie za stan książki i czasopism, z których korzysta na miejscu.
Pracownik czytelni udziela informacji o księgozbiorze, zawartości książek i czasopism, pomaga dotrzeć do poszukiwanych informacji.
Czytelnia udziela również informacji telefonicznych.
Podczas pracy w czytelni obowiązuje cisza.

Czytelnia prawna
Gromadzi zbiory z zakresu:

prawa cywilnego, karnego i administracyjnego,
Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe: Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Finansów, GUS,
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Prawo Unii Europejskiej,
księgozbiór podręczny. regionalia,

Z dziejów biblioteki

20 stycznia 1869 r. powstała Miejska Biblioteka. Rada Gminy Kęty powołała ją na wniosek burmistrza Leopolda Zajączka. Swą siedzibę znalazła w domu Piotra Hoffmana. Na pierwsze zakupy dzieł przeznaczono pięćdziesiąt zł r w.a. Ten cel wsparli datkami zarówno radni jak i wydział powiatowy w Oświęcimiu. Dyrektorem czytelni został ks. Franciszek Szotek…
Do sprawienia potrzebnych i użytecznych dzieł, rada gminy jednogłośnie uchwaliła…. (iż) upoważnieni są panowie assesorowie Juliusz Jakobi, Henryk Dołkowski i Stanisław Mrozowski… (Księga Uchwał Rady Gminnej z lat 1867-1878)

1877 r. Rada Gminna zezwala na zaprenumerowanie pisemek „Zagroda” i Włościanin”

1878 r. prezesem Czytelni został Zygmunt Kłodziński

1932 r. przeniesiono Czytelnię z budynku, który nabyło Towarzystwo Rolnicze „Skiba” do budynku, w którym mieścił się Sąd Grodzki

1949 r. powołano Miejską Bibliotekę Publiczną, która przejęła resztki księgozbioru Czytelni Mieszczańskiej. W pierwszym roku liczyła ok. 1000 tomów i 80 czytelników

1952 r. przeniesiono bibliotekę do Domu Katolickiego, liczba woluminów – 6221, liczba czytelników 1675.

1955 r. utworzono filie biblioteki w Nowej Wsi i w Bielanach

1956 r. utworzono Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Witkowicach. Usytuowano ją w dawnym „dworze”. Księgozbiór liczył 1118 tomów, składał się z książek przejętych z punktu bibliotecznego oraz książek przekazanych przez bibliotekę w Kętach

1957 r. utworzono filię nr 1 w Kętach Podlesiu

1962 r. biblioteka w Kętach liczyła ponad 10.000 książek i 2.000 czytelników

1966 r. biblioteka w Kętach otrzymała pięciopokojowy lokal o pow. 120 m ˛ w Rynku pod nr 3 (ówczesny Plac XX-lecia).

1976 r. Miejska Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kęty

1977 r. powstała filia nr 2 na os. 700-lecia w Kętach

1981 r. w domu sąsiadującym z kamienicą nr 3 w Rynku ulokowano Oddział dla dzieci

1982 r. powstała filia w Łękach, zamknięto bibliotekę w Witkowicach

1984 r. powstały filie: nr 3 w Domu Kultury w Kętach, w Bulowicach, Malcu, Witkowicach

1992 r. wpisano bibliotekę do rejestru instytucji kultury

1995 r. zbiory Wypożyczalni dla dorosłych (ok. 60 tys. woluminów) przeniesiono z Rynku do remontowanej kamieniczki przy ul. Reymonta 2 w Kętach

1996 r. zbiory Oddziału dla dzieci przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Reymonta 2

1996 r. powstała filia biblioteki w Urzędzie Gminy, obecna czytelnia prawna

1996 r. zlikwidowano filię nr 2 na os. 700-lecia

1997 r. zlikwidowano filię nr 3 w Domu Kultury

1997 r. ukończono remont obecnej siedziby, przy ul. Reymonta 2, prace ziemne i
zagospodarowano podwórko biblioteczne

20 lutego 1997 r. uroczyście otwarto nową siedzibę biblioteki w Kętach
przy ul. Reymonta 2

1998 r. ozdobiono południową i zachodnią elewację budynku biblioteki portretami św. Jana Kantego, Ambrożego Grabowskiego oraz polskich noblistów: Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej

3 maja 2000 r. przy głównym wejściu od ul. Reymonta 2 wmurowano pamiątkową tablicę z imieniem Ambrożego Grabowskiego. Imię Ambrożego Grabowskiego Rada Miejska nadała bibliotece w kwietniu 2000 r.

2001 r. zlikwidowano filie w Bulowicach i Malcu. Księgozbiory przekazano Szkole Podstawowej w Bulowicach oraz Szkole Podstawowej w Malcu

2002 r. zlikwidowano filię w Witkowicach. Księgozbiór przekazano Szkole Podstawowej w Witkowicach

2005 r. rozpoczęto komputeryzację zbiorów w programie Libra 2000

Kontakt:

Dyrektor mgr Krystyna Kusak

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

ulica: Reymonta 2
miasto: Kęty
woj. Małopolskie
32-650

dyrektor@biblioteka.kety.pl
fax: (033) 845-31-02

tel: (033) 845-31-02, (033) 845-28-66

NIP: 549-20-91-889

Regon: 357249349

Czytelnia prawna tel: (033) 844-76-00 wew. 165

Email:

dyrektor@biblioteka.kety.pl
dzialdoroslych@biblioteka.kety.pl
dzialdladzieci@biblioteka.kety.pl
dzialopracowan@biblioteka.kety.pl
czytelnia@biblioteka.kety.pl
ksiegowosc@biblioteka.kety.pl

Źródło opisu:
Źródło zdjęć:
Dodane: 2009-12-31 10:20:16 przez agata17ko

Lokalizacja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna